Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925, skriven av författaren Johan Knutsson?

ISBN-10: 9789171085818
Utgivningsdatum: 2016-04-26
Språk: Svenska
Författare: Johan Knutsson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 pdf download
  • Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 läsebok
  • Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 läsa på svenska

Ett hem ska präglas av den boendes personlighet, inte av konventioner och statustänkande. Skönhet och god funktion i samklang gör bostaden till ett hem. Tankegångar som dessa är välbekanta men föddes som en vision för hundra år sedan, i en tid då hemmet gjordes till platsen för trevnad och lyckligt familjeliv.

”Hantverkare i ‘hemtrefnadens’ tid” är den sista delen i en trilogi. Tillsammans är böckerna en berättelse om skapandet av det goda hemmet med allmogekulturen som inspirationskälla. Arkitekten Lars Israel Wahlman spelar genomgående en nyckelroll, men här i den tredje boken presenteras också många av de hantverkare och näst intill okända konstnärer, som fick i uppdrag att förverkliga arkitektens intentioner. Vi möter målare, träsnidare, smeder och stenhuggare sammanlagt ett dussin personer i Wahlmans krets. Genom dem får vi en inblick i de värderingar och attityder som för hundra år sedan präglade synen på hantverk, konst, slöjd och produktdesign. Debatten då var färgad av den brittiska Arts & Crafts-rörelsen, som ville överbrygga klyftan mellan konst och hantverk, minska avståndet mellan ritbordet och verkstaden och lyfta hantverkarens status.

Förhållandet mellan hantverk, design och konst är fortfarande ett högst aktuellt ämne. Bokens avslutande kapitel ger en bild av dagens synsätt och diskussioner.

Johan Knutsson har mångårig erfarenhet av museivärlden. Sedan 2009 är han professor i möbelkultur vid Linköpings universitet (Carl Malmsten Furniture Studies) och Nordiska museet. Bokens fotograf Peter Segemark är verksam vid Nordiska museet sedan 1970-talet.

Ladda ner Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(2898,44 KB)
  • epub – Electronic Publication(9852,92 KB)
  • mobi – Mobipocket(2221,98 KB)

Nedladdningar: 381
Besök: 846

Taggar:

Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 las online bok
Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 book online
Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 epub on ipad
Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 epub books download
Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 audiobook svenska gratis
Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 e-bok apple
Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 pa svenska pdf free download

svenska Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 pdf

Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 pdf book på svenska
Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 pdf bok svenska
Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 svenska audiobook free
Hantverkare i "hemtrefnadens" tid : kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925 on kindle

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *