Språkvetenskapliga uppsatser pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Språkvetenskapliga uppsatser, skriven av författaren Ola Karlsson?

ISBN-10: 9789144056456
Utgivningsdatum: 2010-07-02
Språk: Svenska
Författare: Ola Karlsson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Språkvetenskapliga uppsatser pdf download
  • Språkvetenskapliga uppsatser läsebok
  • Språkvetenskapliga uppsatser läsa på svenska

Vad menas egentligen med att en uppsats ska vara vetenskaplig? Vad är teori? Vilken metod ska man välja för att genomföra en undersökning? Vad kan man skriva om? Och hur?

Uppsatsskrivande kan både förknippas med glädje och vånda. Att det ligger mycket läsande, tänkande och praktiskt arbete bakom en uppsats förstår nog alla, men författarens förhoppning är att den här boken också ska kunna förmedla stimulans och kreativitet i uppsatsarbetet.

Boken är tänkt att ge dig som språkstudent handledning i uppsatsskrivande inom just det språkvetenskapliga området. Per Lagerholm tar upp alla de moment som är förenade med en språkvetenskaplig undersökning, såsom förberedelser, krav, vetenskapens allmänna mål, teoribegreppet, metoder, språkvetenskapens olika ämnen, uppsatsens utformning samt ventilering och bedömning av uppsatser. Dessutom ges en mängd förslag på uppsatsämnen samt tips på användbar litteratur.

I denna andra upplaga har alla kapitel utvidgats och förbättrats. Här finns nu bland annat mer om teori, metod och vetenskaplighet, en utökad beskrivning av den vetenskapliga stilen samt en utvidgad modell för bedömning av uppsatsen.

Boken är främst avsedd för studenter som läser svenska, lingvistik eller främmande språk på universitet och högskola.

Andra upplagan

Ladda ner Språkvetenskapliga uppsatser pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(7195,24 KB)
  • epub – Electronic Publication(5584,27 KB)
  • mobi – Mobipocket(4493,82 KB)

Nedladdningar: 378
Besök: 644

Taggar:

Språkvetenskapliga uppsatser svenska audiobook free
Språkvetenskapliga uppsatser audiobook svenska gratis
Språkvetenskapliga uppsatser pa svenska pdf free download
Språkvetenskapliga uppsatser epub on ipad
Språkvetenskapliga uppsatser pdf book på svenska
Språkvetenskapliga uppsatser e-bok apple
Språkvetenskapliga uppsatser las online bok
Språkvetenskapliga uppsatser pdf bok svenska
Språkvetenskapliga uppsatser epub books download
Språkvetenskapliga uppsatser book online

svenska Språkvetenskapliga uppsatser pdf

Språkvetenskapliga uppsatser on kindle

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *