Läsförståelse C pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Läsförståelse C, skriven av författaren Görel Hydén,Magdalena Schubert,Cecilia Svidén?

ISBN-10: 9789144092867
Utgivningsdatum: 2014-01-14
Språk: Svenska
Författare: Görel Hydén,Magdalena Schubert,Cecilia Svidén

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Läsförståelse C pdf download
  • Läsförståelse C läsebok
  • Läsförståelse C läsa på svenska

Serien Läsförståelse har fått ny layout och många nya texter och bilder. Trots alla nyheter finns seriens omtyckta upplägg kvar.

Hitta information på olika nivåer

I Läsförståelse tränas eleverna till att bli aktiva läsare – läsare som kopplar textens innehåll till egna erfarenheter och anpassar läsningen efter textens krav.

I det här materialet innebär läsförståelse allt från att förstå vad texten handlar om, bokstavligen, till att förstå textens budskap. Frågorna är konstruerade så att svaren måste sökas i texten och motiveras utifrån den, ibland i kombination med egna erfarenheter.

I Läsförståelse får eleverna möta olika texttyper, t.ex. berättelser, noveller, utdrag ur romaner, insändare, reportage, dikter, fabler, instruktioner, recensioner, inbjudningar och reklamtexter.

Olika texter läses på olika sätt, och detta ska eleverna bli medvetna om och arbeta med. En läsare med genrekunskap har lättare att ”genomskåda” en text och förstår, till exempel, att man i en insändare läser en persons åsikter, inte fakta.

I boken finns 22 texter, både faktatexter och skönlitterära texter. Några genrer återkommer i alla böcker, några i två eller tre, medan ytterligare några tas upp bara i en av böckerna. Textmängden och textens svårighetsgrad ökar i rimlig omfattning från bok till bok.

I Läsförståelse är varje uppslag ett kapitel. På vänstersidan finns den text som eleverna ska läsa och sedan arbeta med. Här finns också uppgifter att arbeta med före läsningen, frågor som hjälper eleverna att lättare komma in i texten. På högersidan finns uppgifter med tre olika inriktningar på frågor.

Vad står det i texten?

Svaret på gröna uppgifter står klart och tydligt i texten.

Vad säger texten?

Svaret på gula uppgifter står också i texten, men det står mellan raderna. Eleverna måste dra egna slutsatser.

Fundera över texten

I de röda uppgifter får eleverna reflektera över det som sägs i texten, och vara kritiska.

Ladda ner Läsförståelse C pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(9466,72 KB)
  • epub – Electronic Publication(7493,38 KB)
  • mobi – Mobipocket(9521,11 KB)

Nedladdningar: 389
Besök: 943

Taggar:

Läsförståelse C e-bok apple
Läsförståelse C pa svenska pdf free download
Läsförståelse C audiobook svenska gratis
Läsförståelse C svenska audiobook free
Läsförståelse C las online bok

svenska Läsförståelse C pdf

Läsförståelse C epub on ipad
Läsförståelse C pdf bok svenska
Läsförståelse C on kindle
Läsförståelse C epub books download
Läsförståelse C pdf book på svenska
Läsförståelse C book online

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *