Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok, skriven av författaren Alastair Henry,Åke Persson?

ISBN-10: 9789127435186
Utgivningsdatum: 2014-10-03
Språk: Svenska
Författare: Alastair Henry,Åke Persson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok pdf download
  • Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok läsebok
  • Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok läsa på svenska

Faktatexter och noveller som skapar engagemang

Echo är läromedlet som ger dig möjlighet att undervisa på ditt sätt. Med verklighetsnära ämnen, genretexter, noveller och webbmaterial skapar du ett dynamiskt klassrum. Spara tid och jobba med allt serverat eller plocka det som inspirerar dig mest.

Main Issues
Här presenteras specialskrivna texter med en engagerande samhällsfråga i varje kapitel. En bok helt på engelska med fokus på genrer och form.

Short Stories
Med noveller är det enkelt att integrera skönlitteratur i undervisningen. Short Stories ger läsupplevelser som kan kopplas till samhällsfrågorna i Main Issues.

Rikligt extramaterial
I Echo ingår alltid inlästa texter, filmer, hörövningar och extra språkträning oavsett om du använder tryckt eller digital bok.
Engelska 5

Main Issues 5 Engelska 5, studieförberedande program

Tio specialskrivna texter med ett engagerande ämne i varje kapitel. Till exempel Prejudice and discrimination, Global tourism och Hooliganism. Texterna är skrivna i varsin genre och fungerar som modeller för att tala och skriva själv. I Main Issues är målen tydliga och språket används för konkreta syften. I Resource pages får eleven alla verktyg för att lyckas i skriftlig och muntlig produktion.
Short Stories 5

I Short Stories 5 finns utvalda noveller från skilda delar av den engelsktalande världen. Till varje novell hör tydliga övningar i läsförståelse, språk och litteraturanalys. Alla texter finns också inlästa med rätt accenter. Novellernas teman kan kopplas till ämnena i Main Issues 5 och Main Issues Vocational 5.
Main Issues 5 Vocational Engelska 5, yrkesprogram

Main Issues Vocational har samma grundidé och svårighetsnivå som Main Issues 5. Det här läromedlet passar elever som behöver:

utmanande men något kortare texter
steg-för-steg-instruktioner till uppgifter
extra träning i språkliga strategier
visst fokus på arbetsliv, men främst allmänna
kunskaper som leder till måluppfyllelse

Engelska 6

Main Issues 6 Engelska 6, studieförberedande och yrkesprogram

Main Issues 6 presenterar ytterligare tio verklighetsnära teman. Texterna är specialskrivna och autentiska från olika delar av den engelsktalande världen. Eleverna jämför texter och läser kritiskt, samt jobbar med strategier, språk och att skriva och tala i genrer. Det finns även en resurssektion med instruktioner för egen produktion.
Short Stories 6

I Short Stories 6 finns tio utvalda noveller från hela världen, som kombineras med poesi, drama och utdrag ur kända romaner. Eleverna lär sig att analysera litteratur på en högre nivå och jämföra moderna och äldre texter.
Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning för Echo 5 och 6 med bland annat:

bedömningsmatriser till Final tasks
provbank som testar alla färdigheter
metodiska tips

Digitalt

Ladda ner Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(8635,37 KB)
  • epub – Electronic Publication(6887,34 KB)
  • mobi – Mobipocket(2986,95 KB)

Nedladdningar: 331
Besök: 715

Taggar:

Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok pdf book på svenska
Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok epub books download
Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok pa svenska pdf free download
Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok on kindle
Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok las online bok
Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok audiobook svenska gratis
Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok epub on ipad
Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok book online
Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok e-bok apple
Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok pdf bok svenska
Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok svenska audiobook free

svenska Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok pdf

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *