Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018, skriven av författaren Konrad Lundberg,Johan Schüldt,Theddo Rother-Schirren,Anders Lagerstedt,Catharina Calleman?

ISBN-10: 9789139115960
Utgivningsdatum: 2018-01-11
Språk: Svenska
Författare: Konrad Lundberg,Johan Schüldt,Theddo Rother-Schirren,Anders Lagerstedt,Catharina Calleman

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 pdf download
  • Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 läsebok
  • Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 läsa på svenska

Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a. nämnas följande.

En ny hälso- och sjukvårdslag och en ny kommunallag har införts.

Det har i SoL införts ytterligare tillståndsplikt för att yrkesmässigt få bedriva viss verksamhet. Det har också införts bestämmelser i SoL och den nya hälso- och sjukvårdslagen om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har införts.

Det har även tydliggjorts att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård.

Vidare har det införts en lag om framtidsfullmakter som ger enskilda en möjlighet att utse någon som kan ha hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte själva kan det.

Det har även gjorts ändringar i SoL och den nya hälso- och sjukvårdslagen avseende socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar vid spelmissbruk.

Ladda ner Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(9357,58 KB)
  • epub – Electronic Publication(4131,35 KB)
  • mobi – Mobipocket(9469,36 KB)

Nedladdningar: 477
Besök: 897

Taggar:

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 epub on ipad
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 on kindle
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 book online
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 epub books download

svenska Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 pdf

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 audiobook svenska gratis
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 pdf bok svenska
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 las online bok
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 pa svenska pdf free download
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 pdf book på svenska
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 e-bok apple
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018 svenska audiobook free

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *