Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential, skriven av författaren Jonas Tallberg?

ISBN-10: 9789144106137
Utgivningsdatum: 2016-05-20
Språk: Svenska
Författare: Jonas Tallberg

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential pdf download
  • Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential läsebok
  • Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential läsa på svenska

Varför bosätter sig människor på riskfyllda platser? Hur beter sig människor i en katastrof och vilken betydelse har religion, hushåll och försörjning för återhämtning? Lär vi oss av våra kriserfarenheter och vilken roll spelar motivation och kollektiva minnen för detta? Är kapacitetsutveckling, multisektoriell samverkan och övning en hållbar väg mot reducerad katastrofrisk? Dessa är några av de många frågor som denna bok besvarar.
Katastrofriskreducering är ett växande område, såväl politiskt som inom forskning och utbildning. Det handlar om att förstå de samhällsprocesser som skapar risk för katastrofer och som påverkar villkoren för organisationer och individer att hantera dem. Denna kunskap kan bidra till att minska exponering och sårbarhet för människor, egendom och miljö och utveckla samhällens, organisa tioners och enskildas förmåga att reducera risker och hantera katastrofers konsekvenser, vad som på senare tid kallas resiliens. Katastrofriskreducering innehåller både teoretiska kapitel och empiriska fallstudier baserade på aktuell forskning om katastrofrisk reducering.
Boken ger läsaren en god översikt av detta mång vetenskapliga kunskapsområde, genom att beskriva och problematisera centrala begrepp och perspektiv. Det här är en bok som vänder sig till såväl studenter och forskare som praktiskt verksamma beslutsfattare inom krisberedskap, humanitära insatser och riskhantering på myndigheter, i kommunal verksamhet och i icke-statliga organisationer.

Ladda ner Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(7184,61 KB)
  • epub – Electronic Publication(8594,99 KB)
  • mobi – Mobipocket(6645,47 KB)

Nedladdningar: 456
Besök: 731

Taggar:

Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential pdf bok svenska
Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential book online
Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential pdf book på svenska
Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential las online bok
Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential svenska audiobook free

svenska Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential pdf

Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential epub on ipad
Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential on kindle
Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential pa svenska pdf free download
Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential epub books download
Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential audiobook svenska gratis
Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential e-bok apple

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *