Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola, skriven av författaren Brottsförebyggande Rådet,Brå?

ISBN-10: 9789144123967
Utgivningsdatum: 2018-06-12
Språk: Svenska
Författare: Brottsförebyggande Rådet,Brå

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola pdf download
  • Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola läsebok
  • Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola läsa på svenska

Lärare har i uppdrag att arbeta för lika villkor och uppmärksamma undervisningens värdedimension. Detta arbete innebär mycket mer än att föregå med gott exempel och visa respekt. Att arbeta med värden kan nämligen väcka motstånd, eftersom det inbegriper förändringar av etablerade vanor och tankesätt.

Den här boken ger stöd och inspiration till alla som vill främja lika villkor i förskola och skola. Ett sätt att närma sig detta uppdrag är att ställa sig frågor som:

Hur kommer det sig att vissa människor särbehandlas på ett negativt sätt?

Hur påverkar våra föreställningar och handlingar andra människors livssituation?

Hur ser vi på normer och olikhet?

Vilka mönster uppstår och förändras i de relationer vi är involverade i?

Författaren redogör för begrepp som rättvisa, normer, förtryck, mångfald, makt, kultur och lärande med tydlig koppling till konkret yrkespraktik och unga människors erfarenheter.
I denna uppdaterade andra upplaga beaktas juridiska förändringar som har skett i frågor som rör diskriminering och kränkning med koppling till utbildning.

Boken riktar sig i första hand till verksamma och blivande lärare från förskola till gymnasium samt forskare, men kan med fördel läsas av alla som intresserar sig för frågor som rör mångfald och hur man arbetar för att motverka förtryck. 

Läs artikel i Pedagogiska Magasinet Värdegrunden skakas i mötet mellan människor

Ladda ner Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(6131,49 KB)
  • epub – Electronic Publication(2388,34 KB)
  • mobi – Mobipocket(2958,16 KB)

Nedladdningar: 519
Besök: 613

Taggar:

Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola svenska audiobook free
Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola on kindle
Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola pa svenska pdf free download

svenska Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola pdf

Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola epub books download
Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola pdf bok svenska
Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola epub on ipad
Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola e-bok apple
Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola book online
Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola audiobook svenska gratis
Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola las online bok
Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : att motverka kränkningar och diskriminering i förskola och skola pdf book på svenska

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *