Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden, skriven av författaren Johan Kvart,Bengt Olsson?

ISBN-10: 9789139013365
Utgivningsdatum: 2009-06-03
Språk: Svenska
Författare: Johan Kvart,Bengt Olsson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden pdf download
  • Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden läsebok
  • Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden läsa på svenska

Ett skiljeförfarande handläggs i en enda instans. Det är därför viktigt att processa rätt man får ingen andra chans. Parter, ombud och skiljemän behöver effektiva verktyg för att handlägga tvister säkert, skyndsamt och strategiskt.
Denna handbok ger en praktisk vägledning till olika typer av kommersiell tvistlösning. Den är en guide till skiljedom i allmänhet och till Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare i synnerhet. Här besvaras frågor som:
* Vad är skillnaden mellan skiljedom och rättegång i domstol?
* Vilka är för- och nackdelarna med ad hoc-förfarande respektive med institutionellt skiljeförfarande?
* Hur skriver man en bra skiljeklausul?
* När kan en skiljedom klandras?
* Vad är medling?
Boken innehåller även detaljerade kommentarer till Skiljedomsinstitutets regler och ger en unik inblick i hur handläggningen av skiljemålen går till.
* Vad ska bifogas till påkallelseskriften?
* Hur delges svaranden?
* Vilka beslut fattar styrelsen respektive sekretariatet?
* Hur räknas förskottsbeloppet fram?
* Hur hanteras jävsinvändningar?
* Vad innebär ett förenklat skiljeförfarande?
I bilagor återfinns Skiljedomsinstitutets mallbrev och formulär, Riktlinjer för skiljemän, skiljeklausuler, flödesscheman, målstatistik m.m.
Boken vänder sig till advokater, bolagsjurister, domare och studenter samt till andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med affärstvister.

Ladda ner Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(4465,63 KB)
  • epub – Electronic Publication(4983,27 KB)
  • mobi – Mobipocket(7185,89 KB)

Nedladdningar: 294
Besök: 751

Taggar:

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden on kindle
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden pdf book på svenska
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden epub on ipad
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden svenska audiobook free
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden book online
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden epub books download
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden audiobook svenska gratis
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden pdf bok svenska

svenska Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden pdf

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden las online bok
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden e-bok apple
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut : en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden pa svenska pdf free download

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *