Komparativ politik – Institutioner och beteende pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Komparativ politik – Institutioner och beteende, skriven av författaren Tommy Möller?

ISBN-10: 9789144076003
Utgivningsdatum: 2013-07-15
Språk: Svenska
Författare: Tommy Möller

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Komparativ politik – Institutioner och beteende pdf download
  • Komparativ politik – Institutioner och beteende läsebok
  • Komparativ politik – Institutioner och beteende läsa på svenska

Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? Det är några av de frågor som behandlas i Komparativ politik. Utöver en presentation av grundläggande begrepp och metoder jämförs centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar och statsformer, och aktörsgrupper som politiska partier, intressegrupper och media. Därtill görs jämförelser mellan medborgares politiska beteenden, politiska kulturer och värderingar.

Bokens perspektiv är globalt och den studerar ett stort antal stater, men det är politiska system och deras dimensioner som står i fokus, inte enskilda stater som sådana. Bokens olika kapitel och avsnitt erbjuder rikligt med illustrationer av hur jämförande analyser går till i statsvetenskaplig forskning. I den meningen är det också en lärobok i jämförande metod.
Syftet med boken är att ge läsaren en förståelse för hur politiska system är uppbyggda och fungerar, samt hur dessa system varierar världen över. Komparativ politik riktar sig till studenter i statsvetenskap eller andra ämnen där en förståelse för politik och olika länders politiska system har en central roll.

Ladda ner Komparativ politik – Institutioner och beteende pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(7235,89 KB)
  • epub – Electronic Publication(6889,47 KB)
  • mobi – Mobipocket(9174,51 KB)

Nedladdningar: 493
Besök: 911

Taggar:

Komparativ politik – Institutioner och beteende pa svenska pdf free download
Komparativ politik – Institutioner och beteende audiobook svenska gratis
Komparativ politik – Institutioner och beteende epub on ipad
Komparativ politik – Institutioner och beteende svenska audiobook free
Komparativ politik – Institutioner och beteende on kindle
Komparativ politik – Institutioner och beteende epub books download
Komparativ politik – Institutioner och beteende las online bok
Komparativ politik – Institutioner och beteende pdf bok svenska
Komparativ politik – Institutioner och beteende pdf book på svenska

svenska Komparativ politik – Institutioner och beteende pdf

Komparativ politik – Institutioner och beteende book online
Komparativ politik – Institutioner och beteende e-bok apple

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *