Enkätboken pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Enkätboken, skriven av författaren Steinar Kvale,Svend Brinkmann?

ISBN-10: 9789144115450
Utgivningsdatum: 2016-08-29
Språk: Svenska
Författare: Steinar Kvale,Svend Brinkmann

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Enkätboken pdf download
  • Enkätboken läsebok
  • Enkätboken läsa på svenska

Denna populära grundbok i enkätmetodik kommer här i en femte moderniserad och reviderad upplaga. Den grundläggande strukturen, som bygger på forskningsprocessens olika stadier från planering, frågekonstruktion och datainsamling till bearbetning av insamlade data, är densamma. Viktiga frågor om syfte och problemställning samt population och urval ges en grundlig genomgång. Boken innehåller också ett kapitel om webbenkäter. Dessutom diskuteras frågeformulär och följebrev, med speciell tonvikt på hur olika formuleringar kan påverka svaren och forskningsresultaten.

Boken lämpar sig för grundläggande metodundervisning på universitet och högskola, men också som handbok för anställda vid FoU-enheter i offentlig sektor såväl som privat verksamhet.

Ladda ner Enkätboken pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(4194,17 KB)
  • epub – Electronic Publication(7136,96 KB)
  • mobi – Mobipocket(1774,64 KB)

Nedladdningar: 289
Besök: 866

Taggar:

Enkätboken epub on ipad
Enkätboken on kindle

svenska Enkätboken pdf

Enkätboken svenska audiobook free
Enkätboken epub books download
Enkätboken las online bok
Enkätboken pa svenska pdf free download
Enkätboken audiobook svenska gratis
Enkätboken pdf bok svenska
Enkätboken e-bok apple
Enkätboken pdf book på svenska
Enkätboken book online

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *