Juridik för socialt arbete 2:a uppl pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Juridik för socialt arbete 2:a uppl, skriven av författaren Konrad Lundberg,Johan Schüldt,Theddo Rother-Schirren,Anders Lagerstedt,Catharina Calleman?

ISBN-10: 9789140678263
Utgivningsdatum: 2014-06-11
Språk: Svenska
Författare: Konrad Lundberg,Johan Schüldt,Theddo Rother-Schirren,Anders Lagerstedt,Catharina Calleman

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Juridik för socialt arbete 2:a uppl pdf download
  • Juridik för socialt arbete 2:a uppl läsebok
  • Juridik för socialt arbete 2:a uppl läsa på svenska

Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och att i arbetet kunna använda juridiska kunskaper som verktyg. Detta gäller både för de handläggare som ska pröva enskildas rätt till hjälp i sin roll som rättstillämpare och för de socialarbetare som av annan anledning kan behöva hjälpa enskilda att tillvarata sin rätt i kontakt med socialtjänsten.

Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer, men även för andra med intresse för socialtjänstens arbete. Utgångspunkten är socionomen som rättstillämpare av socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstförordningen (SoF), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Boken fokuserar på socialtjänstens allmänna och särskilda ansvar för vissa grupper. Syftet är att bidra med kunskap om de formella och materiella rättssäkerhetskrav som lagarna ställer vid beslutsfattande.

Författarna är jurister med gedigen erfarenhet av forskning och undervisning i socialrätt och offentlig rätt. Dessa är Åsa Alfvengren, Umeå universitet- Therese Bäckman, Göteborgs universitet- Elisabeth Eneroth, Lunds universitet, Therése Fridström Montoya, Uppsala universitet- Pernilla Leviner, Stockholms universitet- Anna­-Sara Lind, Uppsala universitet och Ann-­Christine Petersson Hjelm, Linköpings universitet.

Ladda ner Juridik för socialt arbete 2:a uppl pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(1779,32 KB)
  • epub – Electronic Publication(5251,91 KB)
  • mobi – Mobipocket(9328,45 KB)

Nedladdningar: 246
Besök: 968

Taggar:

Juridik för socialt arbete 2:a uppl pdf bok svenska
Juridik för socialt arbete 2:a uppl las online bok
Juridik för socialt arbete 2:a uppl audiobook svenska gratis
Juridik för socialt arbete 2:a uppl epub on ipad
Juridik för socialt arbete 2:a uppl on kindle
Juridik för socialt arbete 2:a uppl pdf book på svenska
Juridik för socialt arbete 2:a uppl epub books download
Juridik för socialt arbete 2:a uppl book online
Juridik för socialt arbete 2:a uppl e-bok apple
Juridik för socialt arbete 2:a uppl svenska audiobook free
Juridik för socialt arbete 2:a uppl pa svenska pdf free download

svenska Juridik för socialt arbete 2:a uppl pdf

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *