Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812, skriven av författaren Annika Eriksdotter?

ISBN-10: 9789188435491
Utgivningsdatum:
Språk: Svenska
Författare: Annika Eriksdotter

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 pdf download
  • Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 läsebok
  • Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 läsa på svenska

Mellan himmel och helvete
En blick upp i kyrkans takvalv. Vad ser du? Himmel eller helvete?

Västsveriges bemålade takvalv är unika i sitt slag. När kyrkorna rustades upp i slutet av 1600-talet och under 1700-talet, byggdes trävalv över kyrkorummen, som gav fantastiska ytor som kunde prydas med oljemålningar. Takvalven kallades himlingar och det var precis vad de var. De pryddes oftast med moln och änglar, men även med bibliska historier och ofta även ett helvete som kon trast till saligheten.

För första gången har samtliga bevarade tak i Göte borgs stift dokumenterats, beskrivits och analyserats. Varje kyrka har fått ett uppslag i boken, vilket gör att den blir en överskådlig guidebok för den nyfikna kyrkotu risten. Förutom kyrkobeskrivningarna finns inledande artiklar som sätter in takmålningarna i sitt sammanhang, skrivna av experter inom respektive område. Här finns också biografier över konstnärerna, som i de flesta fall tillhörde Göteborgs Stads Konst- och Målareämbete grundat 1702. Eftersom många takmålningar har varit övermålade och togs fram under 1900-talet finns i boken flera takmålningar som inte tidigare beskrivits i bokform.

Kajsa Nyström Rudling är konservator och antikvarie.

Ladda ner Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(4363,14 KB)
  • epub – Electronic Publication(7232,99 KB)
  • mobi – Mobipocket(7863,23 KB)

Nedladdningar: 562
Besök: 944

Taggar:

Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 audiobook svenska gratis
Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 on kindle
Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 book online
Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 pa svenska pdf free download
Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 svenska audiobook free
Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 las online bok

svenska Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 pdf

Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 pdf bok svenska
Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 pdf book på svenska
Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 epub books download
Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 e-bok apple
Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 epub on ipad

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *