Perspektiv på ekonomistyrning pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Perspektiv på ekonomistyrning, skriven av författaren Otto Granberg,Jon Ohlsson?

ISBN-10: 9789147096947
Utgivningsdatum: 2013-01-18
Språk: Svenska
Författare: Otto Granberg,Jon Ohlsson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Perspektiv på ekonomistyrning pdf download
  • Perspektiv på ekonomistyrning läsebok
  • Perspektiv på ekonomistyrning läsa på svenska

Fascineras du också av mänskligt beteende och hur det kan påverkas? Gillar du att fundera över hur ett företag kan lyftas – både ekonomiskt och socialt – med hjälp av nya rön kring ekonomistyrning? Bra, då är detta en bok för dig!
Den här boken tydliggör bredden och mångfalden i dagens ekonomistyrning, primärt genom en tydligt problematiserande ansats. Författargruppen utgörs av ett stort antal av Sveriges skickligaste lärare och forskare inom ämnet. De representerar även olika inriktningar, vilket innebär att ekonomistyrningen belyses ur ett flertal olika perspektiv. Genom denna djupdykning i en rad relevanta ämnesfrågor bidrar boken till att öka förståelsen av ekonomistyrningens komplexa och fascinerande karaktär.

Läs mer
Boken är strukturerad i tre övergripande teman. I det första diskuteras och problematiseras det huvudsakliga området för ekonomistyrning: olika typer av ekonomiska ansvarsenheter. Dessutom behandlas två specialfall av detta, nämligen ekonomistyrning av projekt och ekonomistyrning i nätverk.
Bokens andra tema inriktas på några grundläggande styrverktyg och styrprocesser som förekommer på ett eller annat sätt i många organisationer. Här behandlas kalkylering, budgetering, nyckeltal, balanced scorecard och affärssystem.
Bokens tredje och avslutande tema fokuserar på några viktiga aktuella ekonomistyrningsfrågor- antingen sådana som funnits under lång tid men som kommit att bli extra uppmärksammade på senare tid, eller sådana som helt enkelt är relativt nya frågor inom ekonomistyrningsområdet. Här behandlas intern kontroll, CSR, belöningssystem, shared services och förtroendets betydelse i ekonomistyrningen.

Om författarna
Erik Jannesson är ekonomie doktor i strategisk ekonomistyrning och lektor i Ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet. Matti Skoog är ekonomie doktor och docent på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.
Övriga medverkande författare: Gun Abrahamsson, Olof Arwinge, Christian Ax, Gudrun Baldvinsdottir, Bino Catasús, Mikael Cäker, Jörgen Dahlgren, Gunilla Eklöv Alander, Magnus Frostenson, Jonas Gerdin, Maria Grafström, Jan Greve, Tobias Johansson, Johnny Lind, Jan Lindvall, Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve, Anders Parment, Carl-Johan Petri, Mats Strid, Jonas Söderlund, Karolina Windell, Eva Wittbom.

Ladda ner Perspektiv på ekonomistyrning pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(1118,24 KB)
  • epub – Electronic Publication(9124,44 KB)
  • mobi – Mobipocket(3912,87 KB)

Nedladdningar: 578
Besök: 677

Taggar:

Perspektiv på ekonomistyrning book online
Perspektiv på ekonomistyrning audiobook svenska gratis
Perspektiv på ekonomistyrning pdf bok svenska
Perspektiv på ekonomistyrning e-bok apple
Perspektiv på ekonomistyrning epub on ipad
Perspektiv på ekonomistyrning pdf book på svenska
Perspektiv på ekonomistyrning epub books download
Perspektiv på ekonomistyrning on kindle
Perspektiv på ekonomistyrning las online bok

svenska Perspektiv på ekonomistyrning pdf

Perspektiv på ekonomistyrning svenska audiobook free
Perspektiv på ekonomistyrning pa svenska pdf free download

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *