Ekonomistyrning – Principer och praxis pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Ekonomistyrning – Principer och praxis, skriven av författaren Jan Greve,Peter Öhman?

ISBN-10: 9789144094434
Utgivningsdatum: 2014-08-20
Språk: Svenska
Författare: Jan Greve,Peter Öhman

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Ekonomistyrning – Principer och praxis pdf download
  • Ekonomistyrning – Principer och praxis läsebok
  • Ekonomistyrning – Principer och praxis läsa på svenska

Den här boken handlar om företags ekonomistyrsystem. För företagets ägare och ledning är det viktigt att styrningen fungerar väl, eftersom den ligger till grund för delegering av beslut och uppföljning av ekonomiskt ansvar. Därmed kan ledningen styra verksamheten på det sätt som ligger i linje med företagets överordnade mål. Även för den löpande verksamheten spelar företags ekonomistyrsystem en betydelsefull roll. Resurser i form av insatsvaror, anläggningstillgångar och arbetskraft omvandlas successivt till varor och tjänster som säljs till företagets kunder. Ett effektivt ekonomistyrsystem gör det möjligt att planera och samordna företagets aktiviteter, det ger beslutsfattare viktig information och det ger varningssignaler om mål inte kan uppnås.

I Ekonomistyrning – principer och praxis beskrivs ekonomistyrsystemet såväl utifrån ledningens krav som utifrån verksamhetens behov. I denna andra upplaga betonas nödvändigheten av att företag anpassar styrsystemet till den specifika miljö i vilken företaget är verksamt. Här presenteras också förslag på mer generella styrmodeller som kan bidra till ett hållbart samhälle.

Boken är tänkt att användas på grundläggande kurser i ekonomistyrning vid universitet och högskolor. Till boken finns också en övningsbok. 

Ladda ner Ekonomistyrning – Principer och praxis pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(2469,85 KB)
  • epub – Electronic Publication(3814,77 KB)
  • mobi – Mobipocket(1333,57 KB)

Nedladdningar: 315
Besök: 949

Taggar:

Ekonomistyrning – Principer och praxis pdf book på svenska
Ekonomistyrning – Principer och praxis pdf bok svenska
Ekonomistyrning – Principer och praxis audiobook svenska gratis
Ekonomistyrning – Principer och praxis svenska audiobook free

svenska Ekonomistyrning – Principer och praxis pdf

Ekonomistyrning – Principer och praxis e-bok apple
Ekonomistyrning – Principer och praxis pa svenska pdf free download
Ekonomistyrning – Principer och praxis on kindle
Ekonomistyrning – Principer och praxis las online bok
Ekonomistyrning – Principer och praxis epub on ipad
Ekonomistyrning – Principer och praxis epub books download
Ekonomistyrning – Principer och praxis book online

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *