Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv, skriven av författaren Anna Gerge,Helena Björkman,Magdalena Bluhme,Britt Mari Brage,Lotti Eklöf?

ISBN-10: 9789197865906
Utgivningsdatum:
Språk: Svenska
Författare: Anna Gerge,Helena Björkman,Magdalena Bluhme,Britt Mari Brage,Lotti Eklöf

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv pdf download
  • Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv läsebok
  • Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv läsa på svenska

Anna Gerge är etolog, legitimerad psykoterapeut, handledare och hypnosterapeut. Hon är dessutom uttryckande konstterapeut och EMDR-handledare, med stor erfarenhet av att behandla, handleda och utbilda i klinisk hypnos.
Anna vill med denna bok lyfta fram de många beröringspunkterna mellan sedan länge etablerad klinisk hypnos som metod och det relationella perspektivet i psykodynamisk teoribildning. Hon beskriver arbete med hypnos i psykoterapi samt evidens för klinisk hypnos i behandlingsarbete.
Boken innehåller ett antal gedigna tillämpningar av hypnos för psykoterapeutiskt arbete, vilka kan integreras inom ett flertal kliniska inriktningar.

Ladda ner Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(9572,22 KB)
  • epub – Electronic Publication(9491,12 KB)
  • mobi – Mobipocket(7821,69 KB)

Nedladdningar: 465
Besök: 755

Taggar:

Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv epub books download
Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv pdf book på svenska
Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv epub on ipad
Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv on kindle
Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv las online bok
Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv pdf bok svenska
Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv pa svenska pdf free download

svenska Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv pdf

Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv e-bok apple
Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv svenska audiobook free
Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv book online
Hypnos i psykoterapeutiskt arbete : ett integrativt perspektiv audiobook svenska gratis

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *