Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar, skriven av författaren Eva Magnusson?

ISBN-10: 9789127118188
Utgivningsdatum: 2010-10-18
Språk: Svenska
Författare: Eva Magnusson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar pdf download
  • Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar läsebok
  • Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar läsa på svenska

Jämställdhet, kulturella skillnader och samhälleliga orättvisor har debatterats flitigt under de senaste decennierna. Inom psykologiämnet har en ökad kunskap om genus, etnicitet, sexualiteter och andra sociala kategorier växt fram. Boken går igenom och diskuterar grunderna inom dessa nyskapande psykologiska teorier och metoder: kulturpsykologi, feministisk psykologi och kritisk psykologi. Författarna ger också närbilder av psykologisk forskning inom dessa fält, med fokus på det praktiska genomförandet av forskning och på de bidrag till tolkande forskning som diskursiv psykologi har gett. De ger exempel på tillämpningar inom områden som flickors och pojkars utveckling till vuxna, ojämställdhet och identitet i heterosexuella pars vardag, sexuellt tvång i heterosexuella möten, de kulturella sammanhangen kring kvinnors ätstörningar samt feministisk kritik och nyskapande av psykoterapeutiska metoder.

Boken vänder sig främst till psykologistudenter och studerande inom psykoterapiutbildningar samt socionomutbildningen.

Ladda ner Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(6788,14 KB)
  • epub – Electronic Publication(4831,21 KB)
  • mobi – Mobipocket(1876,36 KB)

Nedladdningar: 598
Besök: 846

Taggar:

Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar pdf book på svenska
Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar svenska audiobook free
Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar las online bok

svenska Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar pdf

Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar book online
Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar epub on ipad
Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar pdf bok svenska
Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar e-bok apple
Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar pa svenska pdf free download
Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar epub books download
Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar on kindle
Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar audiobook svenska gratis

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *