Edeforsgatan 80 och andra ställen pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Edeforsgatan 80 och andra ställen, skriven av författaren Svante Lindqvist?

ISBN-10: 9789198461329
Utgivningsdatum: 2018-06-01
Språk: Svenska
Författare: Svante Lindqvist

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Edeforsgatan 80 och andra ställen pdf download
  • Edeforsgatan 80 och andra ställen läsebok
  • Edeforsgatan 80 och andra ställen läsa på svenska

I slutet av fyrtiotalet var behovet av nya bostäder i Luleå mycket stort, ett behov som inte minst det nystartade Norrbottens Järnverk AB var orsak till. De bostäder som fanns i Luleå räckte helt enkelt inte till för att förse de anställda på järnverket med lägenheter.
Många av dem som började arbeta på järnverket kom från andra orter i Sverige. För att klara utmaningen att bygga de nya bostäder som behövdes, bildade Luleå stad och NJA stiftelsen Industribostäder. 1950 byggde stiftelsen de första 168 lägenheterna i kvarteret Gjutaren. Därefter byggdes 935 lägenheter i kvarteren Tången, Tygeln och Trumman på Örnäset.
Merparten av stiftelsens lägenheter reserverades för järnverkets behov. Familjerna som flyttade till Örnäset var ofta barnrika. På den tiden fanns inga daghem, därför var det vanligt att mammorna var hemarbetande med sina barn. Papporna jobbade på järnverket.
Familjen Hedström var en av de många familjer som flyttade in på Örnäset i början av 1950-talet. Familjen kom från Domnarvet.
I dikter och fragment berättar Lars Hedström om sina minnen från Örnäset, Edeforsgatan 80 och andra ställen.

Ladda ner Edeforsgatan 80 och andra ställen pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(9691,33 KB)
  • epub – Electronic Publication(4469,13 KB)
  • mobi – Mobipocket(5543,34 KB)

Nedladdningar: 369
Besök: 741

Taggar:

Edeforsgatan 80 och andra ställen audiobook svenska gratis
Edeforsgatan 80 och andra ställen e-bok apple

svenska Edeforsgatan 80 och andra ställen pdf

Edeforsgatan 80 och andra ställen svenska audiobook free
Edeforsgatan 80 och andra ställen pdf book på svenska
Edeforsgatan 80 och andra ställen book online
Edeforsgatan 80 och andra ställen pdf bok svenska
Edeforsgatan 80 och andra ställen pa svenska pdf free download
Edeforsgatan 80 och andra ställen epub books download
Edeforsgatan 80 och andra ställen las online bok
Edeforsgatan 80 och andra ställen epub on ipad
Edeforsgatan 80 och andra ställen on kindle

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *