HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete, skriven av författaren Sven Eklund?

ISBN-10: 9789144091709
Utgivningsdatum: 2013-09-24
Språk: Svenska
Författare: Sven Eklund

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete pdf download
  • HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete läsebok
  • HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete läsa på svenska

Några år in på 2000-talet började många svenska organisationer förändra sin HR-funktion utifrån ett koncept som utvecklats i amerikanska storföretag. Konceptet marknadsfördes internationellt av konsulter som ”HR transformation”. Kombinerat med en leveransmodell baserad på shared service, inspirerad av den amerikanske gurun Dave Ulrich, var målet effektivisering och omfokusering mot mer strategiska HR-uppgifter.

Vi har följt sju svenska organisationers försök att införa konceptet. Vi ville förstå varför det fått ett så stort genomslag och i vilken grad det påverkat HR-funktionens arbetssätt och linjechefers arbete med personalfrågor.

Resultaten visar att transformationsidéerna var attraktiva därför att de kunde kopplas till rationella mål om kostnadseffektivisering och central kontroll. Men genomförande och måluppfyllelsen varierar och har ofta påverkats av faktorer som inte beaktats i den rationella planeringsprocessen.

Författarna och det forskningsprojekt boken presenterar tilldelades priset ”Årets HR-forskning 2013”. 

Ladda ner HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(3125,77 KB)
  • epub – Electronic Publication(4941,53 KB)
  • mobi – Mobipocket(6291,86 KB)

Nedladdningar: 422
Besök: 694

Taggar:

HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete audiobook svenska gratis
HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete las online bok
HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete pa svenska pdf free download
HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete book online
HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete pdf book på svenska
HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete svenska audiobook free
HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete pdf bok svenska
HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete on kindle

svenska HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete pdf

HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete epub books download
HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete epub on ipad
HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete e-bok apple

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *