Tal och tanke pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Tal och tanke, skriven av författaren Barbro Grevholm?

ISBN-10: 9789144068466
Utgivningsdatum: 2011-02-22
Språk: Svenska
Författare: Barbro Grevholm

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Tal och tanke pdf download
  • Tal och tanke läsebok
  • Tal och tanke läsa på svenska

Vad ska elever lära sig i matematik?Hur kan lärare stötta och öka elevernas matematiska förståelse och kompetens?Hur kan matematikundervisningen bidra till att skapa goda läroprocesser?

I Tal och tanke skriver författarna om matematiken, eleverna och undervisningen. De beskriver hur lärare i matematik i de tidiga skolåren kan inspirera, motivera, utmana och stötta eleverna.

Framställningen är först och främst praktiskt baserad men forskning och teorier om matematik, barns matematiklärande och matematikundervisning ligger till grund för bokens innehåll. Beskrivningar, analyser och diskussioner baseras på praxis i klassrummet, konkreta elevexempel och praktiska undervisningssituationer. Författarna ger också förslag på undervisningsaktiviteter och frågor att diskutera med eleverna.

Med grundlig teoretisk förankring och praktiska exempel är boken ett bra stöd för lärarstudenter och verksamma lärare som vill bidra till utvecklingen av elevers matematikkunskaper och ge barn ett positivt möte med matematikämnet.

Ladda ner Tal och tanke pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(9119,93 KB)
  • epub – Electronic Publication(2463,31 KB)
  • mobi – Mobipocket(9273,11 KB)

Nedladdningar: 232
Besök: 631

Taggar:

Tal och tanke epub on ipad
Tal och tanke pdf bok svenska
Tal och tanke book online
Tal och tanke pdf book på svenska
Tal och tanke on kindle
Tal och tanke epub books download
Tal och tanke audiobook svenska gratis

svenska Tal och tanke pdf

Tal och tanke svenska audiobook free
Tal och tanke pa svenska pdf free download
Tal och tanke e-bok apple
Tal och tanke las online bok

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *