För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning, skriven av författaren Jesper Ersgård?

ISBN-10: 9789163785863
Utgivningsdatum: 2015-10-06
Språk: Svenska
Författare: Jesper Ersgård

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning pdf download
  • För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning läsebok
  • För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning läsa på svenska

FÖR ALLA I SKOLAN – en bok om inkluderande och utvecklande undervisning, av Ulrika Aspeflo, är en bok som vänder sig till alla pedagoger i skolan. Boken består av två delar.

Den första delen beskriver de grundläggande insatser man som pedagog behöver göra för att skapa en inkluderande lärmiljö. I de två första kapitlen finns tankar och strategier kring ett relationsskapande bemötande och en fungerande lärmiljö, som lägger grunden för en trygg och tydlig miljö för eleverna. Därefter följer två kapitel som har fokus på att knäcka läskoden samt att fortsätta undervisa språk- och kunskapsutvecklande, vilket är en förutsättning för att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen.

Den andra delen lägger till den spetskompetens pedagoger behöver skaffa sig när det gäller att ha kunskap och verktyg att möta elever med funktionsnedsättningar som ADHD, Autism och Språkstörning. Där finns bland annat ett kapitel med extra fokus på social kommunikation, ett om verktyg för kartläggning och förståelse, och slutligen ett kapitel som handlar om att vi kan behöva ha ett utvidgat samarbete och en större flexibilitet för att hitta långsiktigt hållbara strategier i komplexa situationer.
Boken innehåller en mängd praktiska exempel som kan användas som diskussionsunderlag eller praktiskt i klassrummet av pedagoger och arbetslag.
En bilaga på slutet sammanfattar innehållet i boken och det finns en mängd referenser till varje kapitel i boken för den som vill fördjupa sin kunskap.

En viktig bok för alla som arbetar i skolan. Den ger oss både handfasta verktyg och viktiga reflektionsfrågor kring en inkluderande och utvecklande undervisning för alla elever. – Anna Sjölund, beteendevetare och handledare

Ulrika Aspeflos bok är lättläst och personligt skriven. Boken genomsyras av hennes engagemang för alla barns rätt att bli förstådda och uppleva sig delaktiga i skolan. Texten inbjuder till samtal och kan användas i sin helhet eller i delar för fortbildning av arbetslag och för skolutveckling. – Paula Weldeborn, specialpedagog

Ulrikas bok ger energi och får läsaren att vilja göra mer! – Annika Grenhage, specialpedagog

Ladda ner För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(5733,79 KB)
  • epub – Electronic Publication(1845,29 KB)
  • mobi – Mobipocket(5557,44 KB)

Nedladdningar: 451
Besök: 811

Taggar:

För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning pdf book på svenska
För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning pdf bok svenska
För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning on kindle
För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning audiobook svenska gratis
För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning epub books download
För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning las online bok

svenska För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning pdf

För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning svenska audiobook free
För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning book online
För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning e-bok apple
För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning pa svenska pdf free download
För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning epub on ipad

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *