Personcentrerad vård i praktiken pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Personcentrerad vård i praktiken, skriven av författaren Karin Dahlberg?

ISBN-10: 9789144113074
Utgivningsdatum: 2018-01-24
Språk: Svenska
Författare: Karin Dahlberg

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Personcentrerad vård i praktiken pdf download
  • Personcentrerad vård i praktiken läsebok
  • Personcentrerad vård i praktiken läsa på svenska

Personcentrerad omvårdnad innebär att de som arbetar med hälso- och sjukvård växlar fokus från rutiner och metoder över till patienternas individuella behov. Arbetssättet är en viktig förutsättning för omvårdnad av god kvalitet. Det är mycket få som avsiktligt arbetar utan att sätta personen i centrum, men på grund av prioriteringar, organisationsbundna riktlinjer, arbetsplatskulturer och begränsade resurser kan det vara svårt att arbeta personcentrerat.

I Personcentrerad vård i praktiken presenteras en verksamhetsinriktad undersökning av hur personcentrering kan utvecklas och tillämpas i det vardagliga arbetet. De olika kapitlen innehåller engagerande fallstudier med exempel från omvårdnaden av barn och vuxna, psykiatrin, arbetet med personer med särskilda behov och andra områden.
Författaren beskriver även de teorier som ligger till grund för personcentrerad omvårdnad, bland annat vilka positiva effekter den kan ha för arbetsmiljön, personalen och patienterna.

Målguppen är studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå samt kliniskt verksamma inom omvårdnad.

Ladda ner Personcentrerad vård i praktiken pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(1569,86 KB)
  • epub – Electronic Publication(5687,37 KB)
  • mobi – Mobipocket(7699,25 KB)

Nedladdningar: 348
Besök: 924

Taggar:

Personcentrerad vård i praktiken on kindle
Personcentrerad vård i praktiken las online bok
Personcentrerad vård i praktiken pdf book på svenska
Personcentrerad vård i praktiken book online
Personcentrerad vård i praktiken svenska audiobook free

svenska Personcentrerad vård i praktiken pdf

Personcentrerad vård i praktiken pdf bok svenska
Personcentrerad vård i praktiken epub on ipad
Personcentrerad vård i praktiken pa svenska pdf free download
Personcentrerad vård i praktiken audiobook svenska gratis
Personcentrerad vård i praktiken epub books download
Personcentrerad vård i praktiken e-bok apple

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *