Klinisk omvårdnad D. 2 pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Klinisk omvårdnad D. 2, skriven av författaren Elsy Ericson,Thomas Ericson?

ISBN-10: 9789147099207
Utgivningsdatum: 2011-08-19
Språk: Svenska
Författare: Elsy Ericson,Thomas Ericson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Klinisk omvårdnad D. 2 pdf download
  • Klinisk omvårdnad D. 2 läsebok
  • Klinisk omvårdnad D. 2 läsa på svenska

Klinisk omvårdnad ger de teoretiska och praktiska kunskaper som utgör grunden för den svenska sjuksköterskans bedömningar och omvårdnadsåtgärder.

Boken tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar får för patienten. Den ger kunskap om hur patientens grundläggande behov bäst tillgodoses och beskriver sjuksköterskans ansvar och funktion i omvårdnaden. Vidare fokuseras de yrkesmässiga utmaningar som sjuksköterskan ställs inför i arbetet med olika patientgrupper.

En systematisk genomgång av aktuell forskning ligger till grund för uppdateringen av innehållet. I varje kapitel finns aktuella sökord, en fyllig förteckning med referenslitteratur samt förslag på fördjupningslitteratur och webbplatser.

Förutom redaktörerna Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud och Randi Grønseth har sammanlagt 68 författare, huvudsakligen sjuksköterskor, bidragit med fackkunskaper och erfarenheter från sina respektive områden. Resultatet är ett läromedel för sjuksköterskestudenter och ett uppslagsverk för den verksamma sjuksköterskan i såväl hemsjukvård som institutionsvård.

Läs mer
Klinisk omvårdnad är uppdelad i två delar. Läs mer här om Klinisk omvårdnad del 1.

Om författarna
Hallbjørg Almås är sjuksköterska och lärare med lektorskompetens, och har lång erfarenhet som förlagsredaktör. Almås är författare till flera kapitel i boken och har i de tidigare utgåvorna av Klinisk omvårdnad varit huvudredaktör och huvudförfattare.
Dag-Gunnar Stubberud är intensivvårdssjuksköterska och har en fil. kand. i vårdvetenskap. Han är förstelektor vid intensivvårdsutbildningen vid högskolan i Oslo. Stubberud har haft huvudansvaret för denna revision och är medförfattare till flera kapitel.
Randi Grønseth är sjuksköterska, har en fil. kand. i vårdvetenskap och arbetar som förlagsredaktör. Grønseth har haft förlagsansvaret för revisionen. Hon är också medredaktör och medförfattare till några kapitel.
Översättningen från norska är gjord av Gunnel A Wallgren, Inger Bolinder, Katarina Falk, Lisa Jones, Karin Larsson Wentz och Kristina Olsson.

Ladda ner Klinisk omvårdnad D. 2 pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(4482,41 KB)
  • epub – Electronic Publication(9941,65 KB)
  • mobi – Mobipocket(1221,47 KB)

Nedladdningar: 235
Besök: 942

Taggar:

svenska Klinisk omvårdnad D. 2 pdf

Klinisk omvårdnad D. 2 svenska audiobook free
Klinisk omvårdnad D. 2 audiobook svenska gratis
Klinisk omvårdnad D. 2 epub on ipad
Klinisk omvårdnad D. 2 on kindle
Klinisk omvårdnad D. 2 las online bok
Klinisk omvårdnad D. 2 e-bok apple
Klinisk omvårdnad D. 2 pa svenska pdf free download
Klinisk omvårdnad D. 2 book online
Klinisk omvårdnad D. 2 epub books download
Klinisk omvårdnad D. 2 pdf book på svenska
Klinisk omvårdnad D. 2 pdf bok svenska

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *