Njurmedicin pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Njurmedicin, skriven av författaren Thomas Sandström,Anders Eklund?

ISBN-10: 9789147114320
Utgivningsdatum: 2014-12-05
Språk: Svenska
Författare: Thomas Sandström,Anders Eklund

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Njurmedicin pdf download
  • Njurmedicin läsebok
  • Njurmedicin läsa på svenska

I boken Njurmedicin ges en bred framställning av dagens diagnostik och terapi av medicinska njursjukdomar. Boken är indelad i fyra avdelningar som behandlar njurarnas funktion och olika aktuella undersökningar, njurarnas sjukdomar, akut och kronisk njurinsufficiens samt avslutningsvis några översikter av njurarnas roll i generella sjukdomstillstånd.

Läs mer
Njurmedicin presenteras här i sin fjärde upplaga sedan 1997. Samtliga kapitel har genomgått en omfattande bearbetning och moderniserats, och en tredjedel av kapitlen har helt skrivits om av nya författare.
Boken riktar sig inte bara till läkarutbildningen på grundnivå utan också till specialistutbildningarna i medicinska njursjukdomar, invärtesmedicin, kirurgi och intensivvård.
Njurmedicin har sin givna plats även i andra vårdutbildningar och i fortbildningen i sluten och öppen vård. Som uppslagsbok i vardagsarbetet på sjukhus och mottagningar runt om i landet fyller Njurmedicin ett stort behov.

Om författarna
Redaktörer är professor Mattias Aurell och docent Ola Samuelsson, som samlat ledande svenska experter som här skrivit om sina specialområden med stark pedagogisk framtoning.

Ladda ner Njurmedicin pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(3449,45 KB)
  • epub – Electronic Publication(7282,48 KB)
  • mobi – Mobipocket(1733,41 KB)

Nedladdningar: 473
Besök: 959

Taggar:

Njurmedicin on kindle
Njurmedicin pdf bok svenska
Njurmedicin e-bok apple
Njurmedicin las online bok
Njurmedicin book online

svenska Njurmedicin pdf

Njurmedicin epub books download
Njurmedicin audiobook svenska gratis
Njurmedicin pa svenska pdf free download
Njurmedicin epub on ipad
Njurmedicin pdf book på svenska
Njurmedicin svenska audiobook free

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *