Skolans möte med nyanlända pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Skolans möte med nyanlända, skriven av författaren Pauline Gibbons?

ISBN-10: 9789147122196
Utgivningsdatum: 2016-08-12
Språk: Svenska
Författare: Pauline Gibbons

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Skolans möte med nyanlända pdf download
  • Skolans möte med nyanlända läsebok
  • Skolans möte med nyanlända läsa på svenska

Kunskap och medvetenhet om hur skolan på bästa sätt tar till vara elevernas olikheter är viktigt för alla som arbetar i skolan. Boken beskriver hur vi kan utveckla mottagande och undervisning av nyanlända, och bygger på verksamhetsnära forskning med praktisk-pedagogisk inriktning.

Läs mer
Antalet nyanlända elever i den svenska skolan har ökat snabbt de senaste åren. Skolans möte med nyanlända beskriver hur vi kan utveckla mottagande och undervisning av nyanlända.
Vad innebär det att möta nyanlända elever? Hur ser sammanhang och betingelser ut för en lyckad undervisning och inkludering? Hur kan arbetet med nyanlända enligt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utvecklas?
Kunskap och medvetenhet om hur skolan på bästa sätt tar till vara elevernas olikheter är viktigt för alla som arbetar i skolan. Boken bygger på verksamhetsnära forskning med praktisk-pedagogisk inriktning. Boken ger bland annat goda exempel på interkulturell och språkstödjande undervisning.
Boken vänder sig till lärarutbildningar på alla nivåer inom den obligatoriska skolan och gymnasiet, dvs. till lärarstudenter och lärarutbildare. Den lämpar sig också väl för fortbildning av lärare, skolledare, annan skolpersonal, skolhuvudmän, politiker och beslutsfattare. Alla som möter nyanlända eller intresserar sig för hur vi kan utveckla skolverksamheten kring nyanlända kan få inspiration av innehållet.

Om författarna
Pirjo Lahdenperä är professor i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning vid Mälardalens högskola. Eva Sundgren är professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Mälardalens högskola.

Ladda ner Skolans möte med nyanlända pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(5281,98 KB)
  • epub – Electronic Publication(5895,74 KB)
  • mobi – Mobipocket(3524,37 KB)

Nedladdningar: 259
Besök: 871

Taggar:

Skolans möte med nyanlända svenska audiobook free
Skolans möte med nyanlända las online bok
Skolans möte med nyanlända book online

svenska Skolans möte med nyanlända pdf

Skolans möte med nyanlända audiobook svenska gratis
Skolans möte med nyanlända pa svenska pdf free download
Skolans möte med nyanlända e-bok apple
Skolans möte med nyanlända pdf book på svenska
Skolans möte med nyanlända epub on ipad
Skolans möte med nyanlända epub books download
Skolans möte med nyanlända on kindle
Skolans möte med nyanlända pdf bok svenska

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *