Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden, skriven av författaren Mikael Rostila,Susanna Toivanen?

ISBN-10: 9789127111929
Utgivningsdatum: 2006-05-01
Språk: Svenska
Författare: Mikael Rostila,Susanna Toivanen

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden pdf download
  • Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden läsebok
  • Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden läsa på svenska

Gener, livsstil och tillgång till sjukvård är inte oviktiga för hälsan, men andra faktorer spelar en större roll – nämligen hur vi lever vårt liv i samhället och hur vi har det på arbetet. Michael Marmot undersöker här sambandet mellan status och hälsa, statussyndromet, och belyser betydelsen av bland annat utbildning, inkomst, föräldrabakgrund och yrke. Utifrån nära tre årtionden av forskning lägger han fram häpnadsväckande bevis för hur subtila skillnader i social position kan leda till viktiga skillnader i hälsa och livslängd, beroende på olika möjligheter att ha kontroll över sitt liv och vara socialt engagerad.Statussyndromet handlar inte om sjukdom för de fattiga och god hälsa för alla andra, utan den handlar om en kontinuerlig variation, en hälsogradient. Redan på 1970-talet började författaren studera de noggrant skiktade brittiska statstjänstemännen i de berömda Whitehallstudierna och fann att sjukdomsfrekvensen ökade ju längre ner man kom på den sociala stegen. Samma företeelse har visat sig finnas runtom i världen, inklusive Sverige. Marmot tar med läsaren på en resa i Europa, till USA och till många fjärran platser när han, varvat med levandegörande exempel och anekdoter, presenterar rikligt med internationell forskning. I boken granskas befolkningar vars hälsa är hårt drabbad, i synnerhet i de tidigare kommunistländerna i Central- och Östeuropa. Här undersöks också befolkningar vars hälsa är anmärkningsvärt god, framför allt den japanska, men också relativt fattiga befolkningar vars goda hälsa tycks strida mot deras brist på pengar, som t.ex. i den indiska delstaten Kerala.

Ett av budskapen är att över en viss nivå av resurser är det vad människor har i jämförelse med andra som är avgörande för hälsan. Betydelsen av pengar, relativ position och makt utforskas. Ett slående exempel är att Oscarsvinnande skådespelare lever i genomsnitt fyra år längre än kollegerna i Hollywood. Stödjande relationer i den privata sfären och graden av tillit och social sammanhållning i samhället är centrala dimensioner för hälsan, men samhällen varierar i hög grad i fråga om hur de uppmuntrar den typ av relationer som kan skydda mot sjukdom.

Eftersom människor är olika kommer det alltid att finnas ojämlikheter, men omfattningen av deras effekter på hälsan går att kontrollera, skriver Marmot. Med denna fängslande bok ger han kunskapsunderlag för handling som leder till bättre hälsa för alla och samtidigt minskade skillnader.

Ladda ner Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(4941,92 KB)
  • epub – Electronic Publication(4486,22 KB)
  • mobi – Mobipocket(3585,91 KB)

Nedladdningar: 564
Besök: 812

Taggar:

Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden svenska audiobook free
Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden on kindle
Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden pa svenska pdf free download
Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden book online
Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden epub books download
Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden pdf bok svenska
Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden las online bok
Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden pdf book på svenska
Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden e-bok apple

svenska Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden pdf

Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden audiobook svenska gratis
Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden epub on ipad

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *