Skolsköterskans hälsofrämjande arbete pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Skolsköterskans hälsofrämjande arbete, skriven av författaren Inger Hallström,Tor Lindberg?

ISBN-10: 9789144055978
Utgivningsdatum: 2012-12-28
Språk: Svenska
Författare: Inger Hallström,Tor Lindberg

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Skolsköterskans hälsofrämjande arbete pdf download
  • Skolsköterskans hälsofrämjande arbete läsebok
  • Skolsköterskans hälsofrämjande arbete läsa på svenska

Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då hon/han möter alla barn och ungdomar under de viktiga skolåren. Skolsköterskan är en uppskattad person och en värdefull tillgång för såväl elever som deras familjer och skolpersonal. Avsikten med boken är att belysa skolsköterskans arbete och visa på fördjupad kunskap om användbara metoder och modeller i arbetet utifrån aktuell forskning.

Boken vänder sig i första hand till studenter i specialistsjuksköterskeutbildningarna samt till redan yrkesverksamma skolsköterskor. Den kan också vara en källa till kunskap om skolsköterskans arbete för övrig personal inom Elevhälsan samt för skolledare, ansvariga chefer och politiker.

Skol-VIPS-folder medföljer boken.

Ladda ner Skolsköterskans hälsofrämjande arbete pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(7938,36 KB)
  • epub – Electronic Publication(4929,69 KB)
  • mobi – Mobipocket(4348,71 KB)

Nedladdningar: 364
Besök: 895

Taggar:

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete epub books download
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete pa svenska pdf free download
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete book online
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete e-bok apple
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete epub on ipad
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete svenska audiobook free
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete las online bok
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete on kindle
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete pdf book på svenska
Skolsköterskans hälsofrämjande arbete pdf bok svenska

svenska Skolsköterskans hälsofrämjande arbete pdf

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete audiobook svenska gratis

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *