Sjuksköterska med uppdrag att leda pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Sjuksköterska med uppdrag att leda, skriven av författaren Madeleine Bergh,Elisabeth Carlson,Febe Friberg,Birgitta Gedda,Eva Häggström?

ISBN-10: 9789144056418
Utgivningsdatum: 2009-07-28
Språk: Svenska
Författare: Madeleine Bergh,Elisabeth Carlson,Febe Friberg,Birgitta Gedda,Eva Häggström

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Sjuksköterska med uppdrag att leda pdf download
  • Sjuksköterska med uppdrag att leda läsebok
  • Sjuksköterska med uppdrag att leda läsa på svenska

Omvårdnad och omsorg av hög kvalitet förutsätter ett chefskap och ett ledarskap i en organisation där mänskliga värden betonas. Det krävs också ett arbetsklimat som gynnar utveckling och tillväxt hos alla medarbetare i verksamheten.

Denna bok är en omarbetning av Sjuksköterskan, ledande och ledare inom omvårdnad. Den nya upplagan fortsätter att ta upp viktiga delar i sjuksköterskans uppgift som ledare inom kunskapsområdet omvårdnad, exempel på detta är professionell utveckling, inhämtande av nya kunskaper och förbättringsarbete. Boken behandlar generella frågor om chefs- och ledarskap, men fokuserar samtidigt på den värdegrund som omvårdnaden utgår från och därmed behandlas också sjuksköterskans roll i vårdorganisationen. Forsknings- och utvecklingsarbetets betydelse för kvalitet och en värdig vård lyfts fram. Sjuksköterskans möjligheter att hantera sin arbetssituation för mänsklig och professionell växt diskuteras, liksom betydelsen av yrkesmässig handledning i omvårdnaden. Framtidens ledarskap inom hälso- och sjukvård och omsorg belyses i boken. Framtiden kommer att medföra ökande förändringar och nödvändiga prioriteringar. Sjuksköterskans ledarskap i framtiden kommer därför att innebära uppgifter med stora krav och förväntningar, men ledarskapet kommer också att innebära möjligheter att kunna påverka och förbättra morgondagens hälso- och sjukvård.

Ladda ner Sjuksköterska med uppdrag att leda pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(1659,61 KB)
  • epub – Electronic Publication(5376,53 KB)
  • mobi – Mobipocket(3197,66 KB)

Nedladdningar: 355
Besök: 951

Taggar:

Sjuksköterska med uppdrag att leda e-bok apple

svenska Sjuksköterska med uppdrag att leda pdf

Sjuksköterska med uppdrag att leda las online bok
Sjuksköterska med uppdrag att leda pa svenska pdf free download
Sjuksköterska med uppdrag att leda pdf book på svenska
Sjuksköterska med uppdrag att leda on kindle
Sjuksköterska med uppdrag att leda pdf bok svenska
Sjuksköterska med uppdrag att leda book online
Sjuksköterska med uppdrag att leda audiobook svenska gratis
Sjuksköterska med uppdrag att leda svenska audiobook free
Sjuksköterska med uppdrag att leda epub books download
Sjuksköterska med uppdrag att leda epub on ipad

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *