Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården, skriven av författaren Agneta Bjuväng,Margareta Kjellberg,Harriett Rehle,Ulla Åkesson?

ISBN-10: 9789127136670
Utgivningsdatum: 2014-08-18
Språk: Svenska
Författare: Agneta Bjuväng,Margareta Kjellberg,Harriett Rehle,Ulla Åkesson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården pdf download
  • Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården läsebok
  • Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården läsa på svenska

En majoritet av de sjukdomar som människor dör av idag orsakas av några få ohälsosamma levnadsvanor. Den här boken ger praktiska verktyg för att arbeta sjukdomsförebyggande och stötta patienter att förändra sina beteenden. Med pedagogiska fallbeskrivningar och filmade exempel visar Barbro Holm Ivarsson hur hälso- och sjukvårdspersonal kan samtala strukturerat om levnadsvanor. Metoderna utgår från forskning och rekommendationer från Socialstyrelsen.

Samtliga tre rådgivningsnivåer som används inom vården berörs: enkla råd (traditionell rådgivning), rådgivande samtal (motiverande samtal, MI) och kvalificerat rådgivande samtal (KBT-inriktad metod). I boken ges en gedigen bakgrund till ämnesområdet med förklaringsmodeller och utbredning av riskfaktorer. Författaren ger också inspirerande exempel på hur olika landsting konkret arbetar hälsofrämjande, samt hur myndigheter på nationell nivå och internationella organ arbetar med frågorna.

Behovet av insatser är stort eftersom rökning, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor orsakar större delen av den förtida dödligheten i Sverige idag. För att motverka denna nya sjukdomsvåg har Socialstyrelsen utfärdat Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som gäller för vårdens alla nivåer riktlinjer som beskrivs på ett lättillgängligt sätt i boken.

Denna grundbok riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom människovårdande yrken, främst sjuksköterskor, läkare, hälsopedagoger, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, psykologer och socionomer. Den är även skriven för politiker, folkhälsovetare, beslutsfattare och verksamhetschefer inom vård och omsorg.

På bokens webbplats finns boken online tillsammans med extramaterial som stöd för lärande. Bl.a. finns filmade samtal utifrån de olika rådgivningsnivåerna, författarens kommentarer, instuderingsfrågor och presentationsmaterial som kan användas i utbildningssammanhang. Genom en personlig kod i boken får du tillgång till materialet.

Ladda ner Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(3657,93 KB)
  • epub – Electronic Publication(3818,71 KB)
  • mobi – Mobipocket(3351,98 KB)

Nedladdningar: 444
Besök: 877

Taggar:

Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården e-bok apple

svenska Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården pdf

Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården audiobook svenska gratis
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården epub books download
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården svenska audiobook free
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården book online
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården epub on ipad
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården on kindle
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården pdf bok svenska
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården pdf book på svenska
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården las online bok
Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården pa svenska pdf free download

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *