Omvårdnad vid diabetes pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Omvårdnad vid diabetes, skriven av författaren Hindrik Mulder?

ISBN-10: 9789144083155
Utgivningsdatum: 2012-10-22
Språk: Svenska
Författare: Hindrik Mulder

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Omvårdnad vid diabetes pdf download
  • Omvårdnad vid diabetes läsebok
  • Omvårdnad vid diabetes läsa på svenska

Diabetes utgör ett kraftigt växande globalt folkhälsoproblem. År 2011 beräknade Internationella Diabetesfederationen (IDF) att antalet fall av diabetes i världen uppgick till cirka 366 miljoner och antalet beräknas öka till 552 miljoner år 2030.

Sjukdomen är livslång och kräver en omfattande och komplex egenvård. Denna nya utökade upplaga av Omvårdnad vid diabetes beskriver hur personer med diabetes ska få möjlighet att bedriva bästa tänkbara egenvård och hur de kan få individuellt anpassad utbildning och stöd från vården.

Omvårdnad vid diabetes är avsedd för de team som ansvarar för att patienterna får det stöd de behöver för att, med bibehållen god livskvalitet, hantera sjukdomen och dess behandling. Den lämpar sig särskilt väl för sjuksköterskor som är kliniskt verksamma inom diabetesvården eller som utbildar sig till diabetessjuksköterska.

I boken medverkar 35 olika författare. Tre personer med diabetes representerar patientperspektivet och en person beskriver anhörigperspektivet. Övriga författare representerar yrkesgrupper som diabetessjuksköterska, diabetesläkare, kardiologsjuksköterska, certifierad diabetesutbildare, ortopedkirurg, geriatrikläkare, dietist, fotterapeut, tandhygienist, sexolog och psykolog/psykoterapeut.

Ladda ner Omvårdnad vid diabetes pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(8642,45 KB)
  • epub – Electronic Publication(9396,45 KB)
  • mobi – Mobipocket(8861,79 KB)

Nedladdningar: 288
Besök: 813

Taggar:

Omvårdnad vid diabetes book online
Omvårdnad vid diabetes pdf book på svenska
Omvårdnad vid diabetes audiobook svenska gratis
Omvårdnad vid diabetes on kindle
Omvårdnad vid diabetes svenska audiobook free
Omvårdnad vid diabetes pdf bok svenska
Omvårdnad vid diabetes epub books download
Omvårdnad vid diabetes epub on ipad

svenska Omvårdnad vid diabetes pdf

Omvårdnad vid diabetes e-bok apple
Omvårdnad vid diabetes pa svenska pdf free download
Omvårdnad vid diabetes las online bok

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *