Neuroradiologi pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Neuroradiologi, skriven av författaren Peter Aspelin,Holger Pettersson?

ISBN-10: 9789144051833
Utgivningsdatum: 2009-01-16
Språk: Svenska
Författare: Peter Aspelin,Holger Pettersson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Neuroradiologi pdf download
  • Neuroradiologi läsebok
  • Neuroradiologi läsa på svenska

Neuroradiologi är den första läroboken i sitt slag i Skandinavien och erbjuder en heltäckande inblick i diagnostiken av sjukdomar inom hjärna, rygg samt huvud- och halsregion med neuroanatomi och differentialdiagnostik, illustrerat med ett unikt bildmaterial.

Bokens första tre delar innefattar 150, 80 respektive 80 diagnoser. De diagnoser som inte ryms i de första tre delarna hittar man i bokens fjärde del (Del IV, Neuroencyklopedi). I denna del finns en kort sammanfattad beskrivning av olika sällsynta diagnoser, syndrom och anatomiska begrepp. Del V och VI omfattar över hundra differentialdiagnoser med mycket detaljerad och deskriptiv neuroanatomi.

Boken som innehåller 4 267 bilder är upplagd som en uppslagsbok, vilket underlättar för läsaren att hitta den sökta diagnosen. Under varje diagnosrubrik finns en kortfattad beskrivning av etiologi, patologi, klinik, behandling och prognos samt detaljerad beskrivning av de radiologiska fynden.

Boken vänder sig i första hand till radiologer och neuroradiologer. Flera andra kliniska specialister såsom neurologer, neurokirurger, ortopeder, öronläkare, allmänläkare kommer att ha gott stöd av boken. Övrig vårdpersonal kan ha stor nytta av boken som ett uppslagsverk.

Boken utkommer i slutet av december 2008.

Ladda ner Neuroradiologi pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(2765,41 KB)
  • epub – Electronic Publication(9425,29 KB)
  • mobi – Mobipocket(3728,76 KB)

Nedladdningar: 449
Besök: 911

Taggar:

Neuroradiologi pa svenska pdf free download

svenska Neuroradiologi pdf

Neuroradiologi audiobook svenska gratis
Neuroradiologi book online
Neuroradiologi pdf bok svenska
Neuroradiologi e-bok apple
Neuroradiologi epub books download
Neuroradiologi on kindle
Neuroradiologi pdf book på svenska
Neuroradiologi svenska audiobook free
Neuroradiologi epub on ipad
Neuroradiologi las online bok

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *