Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad, skriven av författaren Ove Dehlin,Åke Rundgren?

ISBN-10: 9789144053530
Utgivningsdatum: 2010-04-01
Språk: Svenska
Författare: Ove Dehlin,Åke Rundgren

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad pdf download
  • Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad läsebok
  • Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad läsa på svenska

Att möta och vårda äldre personer kräver omfattande kunskap och ständig uppdatering inom en rad olika områden. Detta är nödvändigt för att till fullo förstå och hantera äldre personers ofta komplexa hälsosituation.

Denna bok syftar till att ge en heltäckande och aktuell översikt av såväl äldres hälsa som ohälsa. Inledningsvis redogör författarna för olika teorier om åldrandet och döendet och tar också upp områden som förebyggande arbete, livskvalitet och aktivitet. Därefter görs en grundlig genomgång av det fysiologiska åldrandet, fysisk och psykisk ohälsa samt de vanligaste sjukdomstillstånden och hur dessa behandlas. Boken belyser även det akuta omhändertagandet av en äldre person, vilket får allt större relevans i dagens akutsjukvård eftersom en stor andel av patienterna är äldre. Ytterligare frågor som tas upp i boken är t.ex. äldre i samhället, lagstiftning, informell vård, genus, etnicitet, värdighet samt möten i vården.

Författarna representerar ett brett ämnes- och kunskapsmässigt fält. De har olika bakgrund som sjuksköterskor, arbetsterapeuter, tandläkare och läkare. De flesta är dessutom disputerade inom sina respektive områden och har en omfattande klinisk förankring. Detta gör boken Äldres hälsa och ohälsa till en av de mest aktuella och relevanta böckerna inom området i dag.

Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande på grundläggande nivå. Den är också av intresse för kliniskt verksamma inom kommuner, landsting och prehospital vård.

Ladda ner Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(6287,77 KB)
  • epub – Electronic Publication(5353,52 KB)
  • mobi – Mobipocket(7263,76 KB)

Nedladdningar: 293
Besök: 848

Taggar:

Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad pdf bok svenska
Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad epub books download
Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad epub on ipad
Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad las online bok
Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad svenska audiobook free
Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad pa svenska pdf free download
Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad audiobook svenska gratis
Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad pdf book på svenska

svenska Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad pdf

Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad e-bok apple
Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad on kindle
Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad book online

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *