Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor, skriven av författaren Carina Elmqvist,Sofia Almerud Österberg?

ISBN-10: 9789144090368
Utgivningsdatum: 2013-11-19
Språk: Svenska
Författare: Carina Elmqvist,Sofia Almerud Österberg

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor pdf download
  • Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor läsebok
  • Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor läsa på svenska

Inledande omhändertagande av akut sjuka personer är en bok som fokuserar på bedömning och omhändertagande av personer som drabbats av akuta medicinska tillstånd. Boken vänder sig till sjuksköterskor som arbetar med akutsjukvård, inom såväl sjukhusavdelningar som akutmottagningar. Alla studenter som är intresserade av akutsjukvård kommer att ha glädje av den här boken. Den ger en introduktion till varför man måste kunna övervaka sjuka personer, hur man rapporterar och förklarar vikten av att kontinuerligt följa upp de patienter man är ansvarig för. Läsaren introduceras till de ”track and trigger”-system som används i vården. Den presenterar på ett strukturerat sätt de vanligaste och allvarligaste akuta tillstånden hos personer som drabbats och hur de ska övervakas.

Boken behandlar följande områden- Initial bedömning av den akut sjuka patienten, sårbara vuxna, plötslig död, hjärtstopp, chock, påverkat medvetande, andfåddhet, bröstsmärta, buk smärta och övre gastrointestinal blödning samt smärtande och svullen extremitet. Normalvärden redovisas också som jämförelse.
Fokus ligger på bedömning och omhändertagande de första 24 timmarna av patientens sjukhusvistelse, men är värdefull för alla som träffar akut sjuka personer oavsett situation, inom såväl hemsjukvården som prehospital akutsjukvård. Boken ger mycket tips om fördjupad läsning. De aktuella referenserna tillsammans med författarnas gedigna kunskap inom området gör det här till en värdefull och aktuell bok för alla som är intresserade av akutsjukvård.

Ladda ner Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(7324,96 KB)
  • epub – Electronic Publication(9889,29 KB)
  • mobi – Mobipocket(7583,98 KB)

Nedladdningar: 516
Besök: 687

Taggar:

Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor e-bok apple
Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor pdf book på svenska
Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor pdf bok svenska
Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor epub on ipad
Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor on kindle
Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor las online bok
Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor audiobook svenska gratis

svenska Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor pdf

Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor book online
Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor pa svenska pdf free download
Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor epub books download
Inledande omhändertagande av akut sjuka personer : en bok för sjuksköterskor svenska audiobook free

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *