Histologi : en översikt pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Histologi : en översikt, skriven av författaren Annelie Brauner,Staffan Arvidson,Jonas Blomberg,Birgitta Castor,Kerstin Falk?

ISBN-10: 9789144054643
Utgivningsdatum: 2013-06-24
Språk: Svenska
Författare: Annelie Brauner,Staffan Arvidson,Jonas Blomberg,Birgitta Castor,Kerstin Falk

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Histologi : en översikt pdf download
  • Histologi : en översikt läsebok
  • Histologi : en översikt läsa på svenska

Denna bok innehåller en grundläggande genomgång av ämnet histologi. Den är tänkt att kunna användas som en histologisk atlas och innehåller ett rikt bildmaterial. Texten är kortfattad och läsvänlig och omfattar kroppens samtliga organsystem och deras histologi. Varje kapitel börjar med en kort beskrivning av basal fysiologi och anatomi, som har till syfte att underlätta inlärningen och förståelsen av histologin. Merparten av kapitlen består av en redogörelse av histologin med tillhörande bilder och bildtexter. Kapitlen avslutas ofta med en kort beskrivning av ett relevant kliniskt tillstånd.
Syftet med boken är att den ska utgöra ett komplement till praktiska övningar i mikroskopering och till den teoretiska undervisningen i ämnet. Den ska fungera som en tydlig och lättanvänd introduktion till histologin och kunna användas som en referensbok under de fortsatta studierna.
Till Histologi – en översikt hör också ett stort webbmaterial. Detta omfattar boken i e-boksformat med möjlighet att titta närmare på detaljer i bilderna som här återges i mycket högupplöst form. Förutom e-boken finns också en stor mängd andra histologiska bilder med tillhörande övningsfrågor. Åtkomst till webbmaterialet fås via en kod på omslagets insida.
Histologi – en översikt riktar sig till de studenter inom medicin, biologi, odontologi och biomedicin som läser histologi under sin teoretiska grundutbildning.

Ladda ner Histologi : en översikt pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(3342,87 KB)
  • epub – Electronic Publication(5889,83 KB)
  • mobi – Mobipocket(4283,49 KB)

Nedladdningar: 286
Besök: 661

Taggar:

Histologi : en översikt svenska audiobook free
Histologi : en översikt pa svenska pdf free download
Histologi : en översikt audiobook svenska gratis
Histologi : en översikt pdf bok svenska
Histologi : en översikt las online bok

svenska Histologi : en översikt pdf

Histologi : en översikt epub on ipad
Histologi : en översikt on kindle
Histologi : en översikt pdf book på svenska
Histologi : en översikt e-bok apple
Histologi : en översikt epub books download
Histologi : en översikt book online

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *