Grundläggande epidemiologi pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Grundläggande epidemiologi, skriven av författaren Terje Simonsen,Jan Hasselström?

ISBN-10: 9789144053806
Utgivningsdatum: 2010-03-26
Språk: Svenska
Författare: Terje Simonsen,Jan Hasselström

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Grundläggande epidemiologi pdf download
  • Grundläggande epidemiologi läsebok
  • Grundläggande epidemiologi läsa på svenska

Grundläggande epidemiologi, nu i sin andra upplaga på svenska, är en standardreferens inom grund- och vidareutbildning inom folkhälsovetenskap. Boken beskriver på ett tillgängligt sätt varför den basala epidemiologin är nödvändig för att förstå bakomliggande orsaker till sjukdom och för att kunna tillämpa principerna för sjukdomsprevention. Den omfattar väsentliga epidemiologiska metoder med särskild tonvikt på folkhälsoarbete i utvecklingsländer.

I boken visas hur epidemiologiska metoder tillämpas vid sjukdomsprevention och förebyggande av hälsa för att nå bästa möjliga effekt med ett begränsat resursutnyttjande. Samtidigt uppmuntras i boken god klinisk praksis genom introduktion av begreppet klinisk epidemiologi.

Boken ger sina läsare möjlighet att beskriva vanliga orsaker till död, sjukdom och skador bland befolkningen i samhället, att designa och lägga upp projektplaner för epidemiologiska studier och att kritiskt granska tidigare litteratur på området.

Den andra upplagan av Grundläggande epidemiologi vänder sig som den tidigare till en bred läsekrets inom det folkhälsovetenskapliga arbetsområdet såsom blivande och färdiga läkare och sjuksköterskor samt miljövårdspersonal.

Boken är en översättning av Basic Epidemiology, 2:a upplagan, utgiven 2006 av World Health Organization.

Ladda ner Grundläggande epidemiologi pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(6742,67 KB)
  • epub – Electronic Publication(2626,59 KB)
  • mobi – Mobipocket(1323,53 KB)

Nedladdningar: 328
Besök: 728

Taggar:

Grundläggande epidemiologi pdf book på svenska
Grundläggande epidemiologi e-bok apple
Grundläggande epidemiologi audiobook svenska gratis
Grundläggande epidemiologi epub books download
Grundläggande epidemiologi epub on ipad
Grundläggande epidemiologi las online bok
Grundläggande epidemiologi on kindle
Grundläggande epidemiologi pa svenska pdf free download
Grundläggande epidemiologi pdf bok svenska

svenska Grundläggande epidemiologi pdf

Grundläggande epidemiologi book online
Grundläggande epidemiologi svenska audiobook free

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *