Tal och mönster pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Tal och mönster, skriven av författaren Hillevi Gavel?

ISBN-10: 9789144054094
Utgivningsdatum: 2009-01-27
Språk: Svenska
Författare: Hillevi Gavel

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Tal och mönster pdf download
  • Tal och mönster läsebok
  • Tal och mönster läsa på svenska

Denna bok vänder sig till blivande matematiklärare med inriktning mot grundskola och gymnasium, men den passar också utmärkt för var och en som är nybörjare på högskola och som precis har inlett sina matematikstudier.

Syftet med boken är att ge matematiklärare en fullödig och bred plattform att stå på och en källa att ösa ur för framtida lektioner.

Boken inleds med ett kapitel som på en grundläggande nivå behandlar en av matematikens mest utmärkande kvaliteter: att finna mönster och att generalisera. Därefter följer tre kapitel som alla behandlar tal och räkning men på olika nivåer, allt ämnat att berika lärarstudentens taluppfattning.

Bland bokens övriga kapitel kan nämnas kapitel 6, kombinatorik och sannolikhetslära, och kapitel 9, differensekvationer, vilka är den diskreta motsvarigheten till analysens differentialekvationer.

Genom hela boken ges tips om hur man kan använda räknare och dator när så är lämpligt. Förutom matematisk teori beskriven på ett lättfattligt sätt, finns i boken ett stort antal lösta exempel och över 700 övningar med ett fullständigt facit.

I slutet av boken finns dessutom ett antal gruppövningar.

Ladda ner Tal och mönster pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(2252,68 KB)
  • epub – Electronic Publication(8491,27 KB)
  • mobi – Mobipocket(9643,76 KB)

Nedladdningar: 287
Besök: 683

Taggar:

Tal och mönster svenska audiobook free

svenska Tal och mönster pdf

Tal och mönster pa svenska pdf free download
Tal och mönster pdf book på svenska
Tal och mönster pdf bok svenska
Tal och mönster audiobook svenska gratis
Tal och mönster on kindle
Tal och mönster las online bok
Tal och mönster epub on ipad
Tal och mönster e-bok apple
Tal och mönster book online
Tal och mönster epub books download

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *