Matte Direkt 9 pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Matte Direkt 9, skriven av författaren Synnöve Carlsson,Karl Bertil Hake,Birgitta Öberg?

ISBN-10: 9789152302484
Utgivningsdatum: 2011-05-30
Språk: Svenska
Författare: Synnöve Carlsson,Karl Bertil Hake,Birgitta Öberg

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Matte Direkt 9 pdf download
  • Matte Direkt 9 läsebok
  • Matte Direkt 9 läsa på svenska

Matte Direkt – möter varje elev där den befinner sig
I Matte Direkt ger vi eleverna förutsättningar att utveckla de fem förmågorna som preciseras i läroplanen. Där finns uppgifter av förståelsekaraktär som möter varje elev där den befinner sig och stimulerar till fortsatt matematisk utveckling. Det centrala innehållet konkretiseras i ett antal Mål för kapitlet och Matteord som befäster begreppen. Tydliga genomgångar och lösta exempel inleder varje moment.

Förmågor som syns
Matte Direkt ger dina elever möjlighet att kommunicera matematik. Varje kapitel avslutas med Uppslaget, två sidor som lockar till samtal. Där finns bland annat Soluppgiften som synliggör kraven för eleverna och Abels hörna som tränar problemlösning. Matte Direkt är förstärkt med Svarta sidorna, en ordentlig utmaning som också knyter ihop flera moment.

Lärarhandledningar
Matte Direkt har en välmatad lärarhandledning för varje årskurs. Till varje kapitel finns kommentarer och metodiska tips, definitioner till mattebegreppen och lösningsförslag till en del av uppgifterna. Dessutom finns aktiviteter, laborativa uppgifter med tydliga mål och utan krav på avancerad utrustning. Där finns också mängder av arbetsblad. Till soluppgifterna och kapitelproven finns tydliga bedömningsmatriser och rättningsanvisningar. Till kapitelproven finns repetitionsuppgifter.

Träningshäften
Till varje årskursbok finns två Träningshäften. De vänder sig till de elever som behöver extra färdighetsträning. Häfterna sätter fokus på den grundläggande matematiken och har ett mycket tydligt språk. Kapitelordningen är samma som i grundboken. De fungerar som elevernas egna arbetsböcker, och eleverna skriver direkt i häftet.
Det sista träningshäftet 9:2 kallas för Genrepet och är en repetition av all högstadiematematik på E-nivå. Genrepet passar perfekt som reparation och repetition inför nationella provet. Facit finns att ladda ner på www.sanomautbildning.se

Ljudfiler i mp3-format
Kan laddas ner kostnadsfritt från hemsida www.sanomautbildning.se

Onlineboken
Matte Direkt 7, 8 och 9 finns som onlineböcker. Med en onlinebok har man alltid tillgång till sin lärobok. Allt man behöver är en dator eller surfplatta, en internetuppkoppling och ett personligt lösenord. Man kan jobba i klassrummet, i biblioteket och hemma. När man använder surfplatta laddar man ner boken via appen ””Sanoma Utbildning””. Appen laddas ner gratis från App Store (för iPad) eller Google Play (för Android). Då fungerar den även offline.

Men en onlinebok är inte bara en bok på skärmen, den är mycket mer än så. Eleverna kan göra anteckningar, stryka under viktig text, rita figurer, förstora texter och bilder och få bokens text uppläst.
Lärare och elev kan också kommunicera med varandra, eftersom läraren har tillgång till alla sina elevers böcker via en egen inloggning.

Matte Direkt interaktiv skrivtavla
För lärare som använder interaktiv skrivtavla (IST) finns det ett omfattande material för Matte Direkt. Du kan också använda en projektor som är kopplad till en dator. Materialet är knutet till böckerna, vilket ger en direkt och användbar koppling till det aktuella momentet. Du hittar mängder av uppslag, uppskattningsövningar, uppgifter och animeringar. Övningarna ger dig som lärare möjlighet att samla eleverna, ha tydliga genomgångar och visa viktiga moment på ett konkret, varierat och roligt sätt. Med IST-stödet till Matte Direkt har du ett utmärkt underlag för diskussioner i klassen och en ökad elevaktivitet som följd.

Ladda ner Matte Direkt 9 pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(2752,44 KB)
  • epub – Electronic Publication(1665,29 KB)
  • mobi – Mobipocket(5216,22 KB)

Nedladdningar: 235
Besök: 926

Taggar:

Matte Direkt 9 on kindle

svenska Matte Direkt 9 pdf

Matte Direkt 9 e-bok apple
Matte Direkt 9 las online bok
Matte Direkt 9 epub books download
Matte Direkt 9 epub on ipad
Matte Direkt 9 book online
Matte Direkt 9 audiobook svenska gratis
Matte Direkt 9 svenska audiobook free
Matte Direkt 9 pa svenska pdf free download
Matte Direkt 9 pdf book på svenska
Matte Direkt 9 pdf bok svenska

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *