Litteraturhistoriens grundbegrepp pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Litteraturhistoriens grundbegrepp, skriven av författaren Staffan Bergsten?

ISBN-10: 9789144042558
Utgivningsdatum: 2004-01-01
Språk: Svenska
Författare: Staffan Bergsten

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Litteraturhistoriens grundbegrepp pdf download
  • Litteraturhistoriens grundbegrepp läsebok
  • Litteraturhistoriens grundbegrepp läsa på svenska

Ordning och reda, systematik och klassificering utgör all vetenskaps början. Som varje vetenskapsgren har litteraturhistorien sitt särskilda sätt att ordna stoffet och sitt eget förråd av termer och begrepp. Period, genre, nationallitteratur, troké, barock och tragedi – vad menas egentligen med sådana ord? Hur används de och hundratals liknande? Samtidigt som Litteraturhistoriens grundbegrepp lämnar svar på dessa frågor visar den på det varierande och ibland motsägelsefulla i olika perioders och forskares terminologi och sätt att närma sig diktkonsten.

Mycket har hänt sedan Staffan Bergsten gav ut den första upplagan av denna bok. För revisionen i föreliggande upplaga svarar en yngre forskare, Lars Elleström, som kompletterar med dagens sätt att se på gamla frågor, som t.ex. den litteraturhistoriska kanon. Han har också sörjt för att nyare skönlitterära texter förts in som belysande exempel.

Framställningssättet är genomgående resonerande och analyserande, men tack vare ett utförligt register kan boken också tjäna som uppslagsbok.

Boken är avsedd för studenter i litteraturvetenskap vid universitet och högskolor.

Ladda ner Litteraturhistoriens grundbegrepp pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(9373,78 KB)
  • epub – Electronic Publication(9999,63 KB)
  • mobi – Mobipocket(3878,15 KB)

Nedladdningar: 272
Besök: 988

Taggar:

Litteraturhistoriens grundbegrepp svenska audiobook free
Litteraturhistoriens grundbegrepp audiobook svenska gratis
Litteraturhistoriens grundbegrepp on kindle
Litteraturhistoriens grundbegrepp las online bok

svenska Litteraturhistoriens grundbegrepp pdf

Litteraturhistoriens grundbegrepp epub on ipad
Litteraturhistoriens grundbegrepp pdf bok svenska
Litteraturhistoriens grundbegrepp e-bok apple
Litteraturhistoriens grundbegrepp epub books download
Litteraturhistoriens grundbegrepp pa svenska pdf free download
Litteraturhistoriens grundbegrepp book online
Litteraturhistoriens grundbegrepp pdf book på svenska

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *