Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar, skriven av författaren Anders Öhman?

ISBN-10: 9789147105533
Utgivningsdatum: 2013-04-05
Språk: Svenska
Författare: Anders Öhman

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar pdf download
  • Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar läsebok
  • Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar läsa på svenska

Chick lit – brokiga läsningar och didaktiska utmaningar är en antologi som både innehåller skilda läsningar av chick lit-romaner och visar hur man som lärare kan arbeta med chick lit i klassrummet.

Läs mer
Chick lit är en brokig genre som under det senaste decenniet gått från singelkvinnans jakt efter kärleken till att handla både om småbarnsföräldrars vedermödor och om vampyrers relationsproblem. Genren har blivit utskälld för att vara ytlig och kommersiell, hyllad för att både avspegla kvinnors liv och erbjuda ett gott skratt i vardagen, och dödförklarad mer än en gång. För att därför kunna förstå chick lit, både som en del av en litterär tradition och som ett populärlitterärt fenomen, diskuterar författarna i denna antologi genren från en rad synvinklar.
Boken är uppdelad i två delar med en inledning som beskriver genrens framväxt och en intervju med Lena Sanfridsson som introducerade Bridget Jones för svenska läsare. Den första delen rymmer en rad läsningar av chick lit ur olika perspektiv. Den andra har didaktisk inriktning och erbjuder lärare exempel på hur man med eleverna kan analysera chick lit i synnerhet och populärlitteratur i allmänhet.
Chick lit – brokiga läsningar och didaktiska utmaningar vänder sig dels till studenter på lärarutbildningen, dels till studenter i litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och genusvetenskap.

Om författarna
Helene Ehriander och Maria Nilson är bokens redaktörer, och de är lektorer i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitet. De anordnar sommarkursen Chick lit vid samma universitet. Övriga författare är framför allt disputerade och doktorander och verksamma vid olika universitet.

Ladda ner Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(1297,46 KB)
  • epub – Electronic Publication(2726,71 KB)
  • mobi – Mobipocket(4667,37 KB)

Nedladdningar: 234
Besök: 765

Taggar:

Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar audiobook svenska gratis
Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar pdf bok svenska
Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar epub books download
Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar pdf book på svenska

svenska Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar pdf

Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar epub on ipad
Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar svenska audiobook free
Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar book online
Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar pa svenska pdf free download
Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar on kindle
Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar las online bok
Chick lit : brokiga läsningar och didaktiska utmaningar e-bok apple

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *