Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv, skriven av författaren Mats Erasmie?

ISBN-10: 9789173318839
Utgivningsdatum:
Språk: Svenska
Författare: Mats Erasmie

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv pdf download
  • Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv läsebok
  • Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv läsa på svenska

Att skriva en biografi över Anna Maria Lenngren har jag sett som en utmaning på mer än ett sätt. Den utmaning jag funnit svårast att hantera har varit den att skriva om en kvinnas känsloliv och speciella (könsbetingade) livsvillkor med den kunskapsbrist, det kognitiva handikapp, som det i detta fall innebär att vara en man.
Så formulerar sig författaren i bokens början. Det finns inte så många kända fakta om Lenngrens liv (17541817), men hon var översättare, författare och belönades av Gustav III. Hennes penna var vass och hon såg tidigt ojämlikheten mellan könen, speglat bl.a. i hennes dikt Några ord till min k. dotter ifall jag hade någon.

Gunnar Artéus är professor i historia och har under många år undervisat på Försvarshögskolan. Hans specialområde är 1700-talet och krigshistoria, men han är också essäist och poet.

Ladda ner Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(5296,43 KB)
  • epub – Electronic Publication(7693,72 KB)
  • mobi – Mobipocket(5431,78 KB)

Nedladdningar: 512
Besök: 639

Taggar:

Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv svenska audiobook free
Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv pdf bok svenska

svenska Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv pdf

Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv epub books download
Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv e-bok apple
Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv las online bok
Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv on kindle
Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv audiobook svenska gratis
Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv pdf book på svenska
Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv pa svenska pdf free download
Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv book online
Anna Maria Lenngren : ett kvinnoliv epub on ipad

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *