Vivat litteratura latina pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Vivat litteratura latina, skriven av författaren Staffan Edmar?

ISBN-10: 9789121178201
Utgivningsdatum: 1999-06-01
Språk: Svenska
Författare: Staffan Edmar

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Vivat litteratura latina pdf download
  • Vivat litteratura latina läsebok
  • Vivat litteratura latina läsa på svenska

Kurs A-C
Vivat lingua Latina! är en grundbok i latin med allmän språkkunskap för gymnasieskolan, vuxenutbildning och självstudier.

Läs mer
Efter genomgång av boken förstår de studerande innebörden i välkända latinska citat och sentenser, de behärskar ett latinskt basordförråd och det väsentliga i latinets formlära och kan översätta enklare latinska texter. De kan också identifiera frekventa latinska och grekiska morfem i internationella lånord.
Grundboken är indelad i tio avdelningar. I var och en av dessa presenteras grammatiskt och syntaktiskt stoff i anslutning till enkla latinska texter. Kommentarer och ordlistor är mycket utförliga. Lärogången är uppbyggd i etapper på ett logiskt sätt: för substantivens del först ändelsesystem A, sedan ändelsesystem B och för verben först presensstammens olika former, sedan perfektstammen, slutligen perfektparticipstammen osv.
Grundboken har ett stort antal övningsuppgifter och också svenska meningar att översätta till latin. Ett separat facit finns till uppgifterna och de latinska texterna i grundboken.
Vivat litteratura Latina!
Vivat litteratura Latina! är en fortsättning på Vivat lingua Latina! Sammantagna utgör de en lämplig bas för undervisning i latin i både skola och vuxenutbildning. Böckerna lämpar sig i hög grad för studier på egen hand för dem som har allmänspråkliga och kulturhistoriska intressen. Facit ingår i fortsättningsboken Vivat litteratura Latina!

Ladda ner Vivat litteratura latina pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(8593,24 KB)
  • epub – Electronic Publication(6657,45 KB)
  • mobi – Mobipocket(4426,28 KB)

Nedladdningar: 337
Besök: 757

Taggar:

Vivat litteratura latina epub on ipad
Vivat litteratura latina svenska audiobook free
Vivat litteratura latina audiobook svenska gratis
Vivat litteratura latina book online
Vivat litteratura latina pa svenska pdf free download
Vivat litteratura latina pdf book på svenska
Vivat litteratura latina pdf bok svenska
Vivat litteratura latina epub books download
Vivat litteratura latina on kindle
Vivat litteratura latina las online bok

svenska Vivat litteratura latina pdf

Vivat litteratura latina e-bok apple

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *