Vivat lingua latina pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Vivat lingua latina, skriven av författaren Erik Tidner?

ISBN-10: 9789121144930
Utgivningsdatum: 1996-08-01
Språk: Svenska
Författare: Erik Tidner

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Vivat lingua latina pdf download
  • Vivat lingua latina läsebok
  • Vivat lingua latina läsa på svenska

Kurs A-C
Vivat lingua Latina! är en grundbok i latin med allmän språkkunskap för gymnasieskolan, vuxenutbildning och självstudier.

Läs mer
Efter genomgång av boken förstår de studerande innebörden i välkända latinska citat och sentenser, de behärskar ett latinskt basordförråd och det väsentliga i latinets formlära och kan översätta enklare latinska texter. De kan också identifiera frekventa latinska och grekiska morfem i internationella lånord.
Grundboken är indelad i tio avdelningar. I var och en av dessa presenteras grammatiskt och syntaktiskt stoff i anslutning till enkla latinska texter. Kommentarer och ordlistor är mycket utförliga. Lärogången är uppbyggd i etapper på ett logiskt sätt: för substantivens del först ändelsesystem A, sedan ändelsesystem B och för verben först presensstammens olika former, sedan perfektstammen, slutligen perfektparticipstammen osv.
Grundboken har ett stort antal övningsuppgifter och också svenska meningar att översätta till latin. Ett separat facit finns till uppgifterna och de latinska texterna i grundboken.
Vivat litteratura Latina!
Vivat litteratura Latina! är en fortsättning på Vivat lingua Latina! Sammantagna utgör de en lämplig bas för undervisning i latin i både skola och vuxenutbildning. Böckerna lämpar sig i hög grad för studier på egen hand för dem som har allmänspråkliga och kulturhistoriska intressen. Facit ingår i fortsättningsboken Vivat litteratura Latina!

Ladda ner Vivat lingua latina pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(1637,85 KB)
  • epub – Electronic Publication(1232,45 KB)
  • mobi – Mobipocket(1699,24 KB)

Nedladdningar: 341
Besök: 988

Taggar:

Vivat lingua latina pdf book på svenska
Vivat lingua latina pdf bok svenska
Vivat lingua latina pa svenska pdf free download
Vivat lingua latina on kindle
Vivat lingua latina epub on ipad
Vivat lingua latina epub books download
Vivat lingua latina las online bok
Vivat lingua latina audiobook svenska gratis
Vivat lingua latina e-bok apple

svenska Vivat lingua latina pdf

Vivat lingua latina svenska audiobook free
Vivat lingua latina book online

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *