Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen, skriven av författaren Peter Wirbing,Liria Ortiz?

ISBN-10: 9789172059160
Utgivningsdatum:
Språk: Svenska
Författare: Peter Wirbing,Liria Ortiz

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen pdf download
  • Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen läsebok
  • Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen läsa på svenska

MI har många användningsområden inom äldreomsorgen, inte minst i det praktiska vardagsarbetet. MI engagerar den äldre i lösningen av svårigheterna i sitt eget liv genom att locka fram motivation och resurser. Bokens exempel är hämtade från verkliga situationer i äldreomsorgen och den fungerar i olika typer av samtal, exempelvis:

– biståndsbedömning
– genomförandeplanering
– livsstilssamtal
– samtal med personer med demens
– anhörigsamtal.

Vem vänder sig boken till
Alla som kommer i kontakt med äldre har nytta av MI-metoden: biståndshandläggare, omsorgspersonal, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, dietister, hälsocoacher, vård- och omsorgschefer, tandvårdspersonal, diakoner, präster, ledsagare, gode män, volontärer och anhörigvårdare.

Vad är MI (Motiverande samtal)
Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person och att motivera någon att ändra sitt beteende.

Om författarna
Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog, är konsult och efterfrågad utbildare i MI samt tobaksprevention. Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning samt verksam som handledare och utbildare i MI och KBT. Båda är även författare till många böcker inom området.

Sagt om boken
MI är bra och jag önskar att vårdpersonal fick lära sig metoden. Förhoppningsvis kan vi då uppnå ett bättre vårdklimat.
Lena Ekmark, distriktssköterska med lång erfarenhet av arbete i äldreomsorg, Sunne kommun.

Boken är lättläst och har en röd tråd som gör att man lotsas framåt i metoden. Exemplen känns konkreta och tydliga och man kan enkelt dra paralleller till liknade situationer. Den här boken kommer att tillföra mycket i den praktiska vardagen!
Malin Duckert, socialt ansvarig samordnare, vård och omsorg, Örebro kommun.

MI är en metod som hjälper och visar på ett konkret sätt hur personalen kan förstärka det som fungerar för den äldre och som man kan påverka i positiv riktning. 
Lena Byléhn, enhetschef ordinärt boende, vård-och omsorgsförvaltningen, Hedemora kommun.

Ladda ner Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(9258,81 KB)
  • epub – Electronic Publication(8279,11 KB)
  • mobi – Mobipocket(3447,37 KB)

Nedladdningar: 449
Besök: 724

Taggar:

svenska Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen pdf

Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen pa svenska pdf free download
Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen epub on ipad
Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen svenska audiobook free
Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen book online
Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen on kindle
Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen las online bok
Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen pdf bok svenska
Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen epub books download
Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen e-bok apple
Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen audiobook svenska gratis
Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen pdf book på svenska

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *