KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual, skriven av författaren Helén Strömberg,Henrik Eriksson?

ISBN-10: 9789186690809
Utgivningsdatum:
Språk: Svenska
Författare: Helén Strömberg,Henrik Eriksson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual pdf download
  • KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual läsebok
  • KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual läsa på svenska

”I dagens framväxande hälso- och sjukvårdssystem finns en tilltagande konsensus om att evidensbaserad behandling är det mest ansvarsfulla arbetssättet för alla som arbetar med psykisk hälsa… Nu har vi fått den första evidensbaserade behandlingen för ADHD hos vuxna, utarbetad av en grupp ledande kliniska forskare på Massachusetts General Hospital i Boston… Varje kliniker som i sitt arbete möter människor med den vanligt förekommande symtombilden kommer vilja lägga till den här interventionen till sin verktygslåda, antingen som ett komplement till medicinering, eller som ett behandlingsalternativ i de närmare 50 procent av fallen där medicinering är relativt ineffektivt.” David H Barlow, chefredaktör, Treatments that Work ADHD hos vuxna är en vanligt förkommande funktionsnedsättning, och majoriteten av de individer som medicinerar har kvar symtom som kräver extra färdigheter och strategier för att hanteras. Förutom den behandling som beskrivs i den här bokserien har det fram tills idag inte funnits några utprövade psykologiska interventioner för vuxna med ADHD. Tillsammans med den tillhörande klienthandboken erbjuder denna terapeutmanual effektiva behandlingstekniker som följer empiriskt understödda strategier för behandling. Med hjälp av praktiska steg-för-steg-instruktioner ger den klinikern effektiva metoder för att lära klienten vetenskapligt testade färdigheter som visat sig hjälpa vuxna att hantera ADHD. Sammantaget innehåller terapeutmanualen och klienthandboken all den information och det material som behövs för att ge behandlingen inom ramen för en individuell KBT-terapi. Bokserien har en tillhörande hemsida, www.oup.com/us/ttw. Där går det att ladda ner kliniska verktyg och material som kan vara till hjälp och stöd för klienten och terapeuten.

Sagt om boken: ”Den tydliga och koncisa terapeutmanualen erbjuder allt som kliniskt verksamma behöver veta om denna systematiska, evidensbaserade behandling vid ADHD hos vuxna… Manualen är oumbärlig för varje kliniker som behandlar vuxna med ADHD.” Martin M Antony, Ph.D., ABPP, Handledare vid Anxiety Treatment Research Center, St. Josephs Healthcare, Hamilton, och professor i psykiatri och neurovetenskap, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada ”Författarna har utvärderat effekten av behandlingen i en randomiserad kontrollerad studie med vuxna som trots medicinering upplevde kvarvarande funktionsnedsättning. Terapeutmanualen och den tillhörande klienthandboken kommer att vara mycket användbar för terapeuter i arbetet med att hjälpa klienterna att utveckla oumbärliga kompensatoriska färdigheter” Wendy S. Freeman, Ph.D., biträdande lektor vid institutionen för psykologi, University of Manitoba ”Detta är ett banbrytande arbete – det är den första empiriskt grundade behandlingen för ADHD hos vuxna… Kliniker och deras ADHD-patienter kommer att kunna dra nytta av det tydliga, koncisa, rättframma och lättimplementerade steg-för-steg-formatet.” Russel A. Barkley, Ph.D., professor i psykiatri, SUNY Upstate Medical University, Syracusa, NY ”Inom ett område fullt av otestade påståenden, vägledning vars effekt inte är vetenskapligt belagd, samt kraftigt begränsat forskningsstöd ger det här paketet en behandling som kliniker kan använda med tillförsikt då den är empiriskt testad.” Richard Gallagher, Ph.D., biträdande lektor i psykiatri, New York University School of Medicine

Ladda ner KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(4842,76 KB)
  • epub – Electronic Publication(7628,74 KB)
  • mobi – Mobipocket(2986,97 KB)

Nedladdningar: 283
Besök: 959

Taggar:

KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual book online
KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual pdf book på svenska
KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual pdf bok svenska
KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual pa svenska pdf free download

svenska KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual pdf

KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual las online bok
KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual epub on ipad
KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual on kindle
KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual svenska audiobook free
KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual epub books download
KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual e-bok apple
KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual audiobook svenska gratis

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *