Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet, skriven av författaren Jonas Olofsson?

ISBN-10: 9789144119298
Utgivningsdatum: 2018-05-24
Språk: Svenska
Författare: Jonas Olofsson

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet pdf download
  • Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet läsebok
  • Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet läsa på svenska

Hur kan man se på ungas etableringsförutsättningar i ljuset av långsiktiga förändringar i arbetslivet? Hur skapas förutsättningar för lärande och delaktighet? Hur motverkas att grupper av unga lämnas i utanförskap? Vad betyder egentligen begrepp som etablering och utanförskap?

Den här boken handlar om villkoren för ungdomsgruppen som helhet liksom för enskilda grupper av unga, t.ex. ensamkommande ungdomar och unga med funktionsnedsättning. Förutsättningar för utbildning uppmärksammas i flera kapitel. Det handlar inte bara om vilka utbildningskrav som ställs på unga för att matcha arbetsgivares förväntningar. Frågorna gäller också hur bättre förutsättningar för lärande kan ge unga större möjligheter att påverka sin egen livssituation, arbetslivet och samhällsutvecklingen i stort. Sammantaget ger antologin en aktuell bild av kunskapsläget gällande ungas vägar in i arbetslivet, både i ett svenskt och i ett europeiskt perspektiv.

Boken vänder sig till studenter, forskare och utredare som är intresserade av frågor kring ungas förhållanden och arbetslivets villkor. Men boken bör också kunna intressera den som jobbar med ungdomsinsatser i såväl myndigheter och kommuner som i frivilligorganisationer.

Ladda ner Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(3889,98 KB)
  • epub – Electronic Publication(4753,14 KB)
  • mobi – Mobipocket(9683,38 KB)

Nedladdningar: 342
Besök: 723

Taggar:

Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet epub books download
Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet las online bok
Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet e-bok apple
Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet audiobook svenska gratis
Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet svenska audiobook free
Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet pdf book på svenska
Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet epub on ipad
Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet pdf bok svenska

svenska Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet pdf

Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet book online
Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet pa svenska pdf free download
Unga inför arbetslivet : om utanförskap, lärande och delaktighet on kindle

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *