Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring, skriven av författaren Hillevi Lenz Taguchi,Linnea Bodén?

ISBN-10: 9789147096879
Utgivningsdatum: 2013-02-14
Språk: Svenska
Författare: Hillevi Lenz Taguchi,Linnea Bodén

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring pdf download
  • Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring läsebok
  • Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring läsa på svenska

HUR STÅR DET TILL MED DAGENS UNGDOM?
Under senare år har alltmer intresse riktats mot barns och ungas uppväxtvillkor, livssituation, rättigheter och agentskap. En rad frågor diskuteras i dag, bland annat:
• den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga
• medieanvändningens positiva och negativa sidor
• identitetsskapande och genusfrågor
• ungdomsarbetslöshet och bostadsbrist
• barns och ungas rättigheter och möjligheter att påverka sina villkor, och i förlängningen samhälle och kultur
• förskolans, skolans och familjens roll i de lärandeprocesser som skapas av ovanstående

Läs mer
Den här boken tar ett samlat grepp om barns och ungdomars uppväxtvillkor i det samtida Sverige, med en del utblickar mot andra europeiska länder. Författarna vill visa hur globala och sociala förändringar sätter avtryck i det konkreta och levda vardagslivet.
Boken är främst avsedd för högskole- och universitetsutbildningar inom pedagogiska och sociala områden. Men den är även lämplig för politiska beslutsfattare, som vill få en god bild av forskningsläget när det gäller barn och unga – för att tänka kring och skapa goda villkor för den nya generationen.

Om författarna
Thomas Johansson är professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap. Han är verksam vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Simon Lindgren är professor i sociologi vid Umeå universitet. Anette Hellman är fil. dr och verksam vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Ladda ner Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(2259,54 KB)
  • epub – Electronic Publication(3617,13 KB)
  • mobi – Mobipocket(1192,82 KB)

Nedladdningar: 383
Besök: 714

Taggar:

Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring pa svenska pdf free download
Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring e-bok apple

svenska Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring pdf

Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring book online
Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring on kindle
Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring epub on ipad
Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring pdf bok svenska
Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring las online bok
Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring audiobook svenska gratis
Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring svenska audiobook free
Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring epub books download
Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring pdf book på svenska

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *