Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem, skriven av författaren Christofer Edling?

ISBN-10: 9789144090924
Utgivningsdatum: 2013-10-17
Språk: Svenska
Författare: Christofer Edling

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem pdf download
  • Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem läsebok
  • Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem läsa på svenska

Hur är det att leva och växa upp som barn i början på 2000-talet? Den frågan är central i boken Barns livsvillkor – i mötet med skola och fritidshem. Svenska forskare och universitetslärare har valt att beskriva olika aspekter av barns livsvillkor i relation till skola, fritidshem, familj, kamrater och fritid. En gemensam nämnare är att det inte alltid är så lätt att vara barn i dagens samhälle och att det finns en rad faktorer som påverkar hur livet och uppväxten blir.

De aspekter som särskilt behandlas i boken är:

Familjen och socioekonomisk bakgrund

Uppväxtvillkor och framtidstro

Skola och fritidshem

Kompisar och kamratgrupper

Media och fritid

Fysisk och psykisk hälsa

Livsstil, identitet och socialisation

Barns möjligheter att påverka och bidra under demokratiska former

Religion, interkulturalitet och flyktingbarn

Konflikter och mobbning

Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma grund lärare i förskoleklass, årskurs ett till sex och i fritidshem. Det är huvudsakligen barn i åldrarna sex till tolv år som diskuteras men en hel del är giltigt för barn i alla åldrar. Föräldrar, lärare och andra yrkesverksamma som vill lära sig mer om barns livsvillkor i vår tid får behållning av denna bok.

Ladda ner Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(5118,11 KB)
  • epub – Electronic Publication(2253,46 KB)
  • mobi – Mobipocket(2657,45 KB)

Nedladdningar: 323
Besök: 693

Taggar:

Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem book online
Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem epub on ipad
Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem svenska audiobook free
Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem epub books download
Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem pdf book på svenska
Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem on kindle
Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem pdf bok svenska
Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem audiobook svenska gratis
Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem las online bok
Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem pa svenska pdf free download
Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem e-bok apple

svenska Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem pdf

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *