Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen, skriven av författaren Utbildningsdepartementet?

ISBN-10: 9789138247853
Utgivningsdatum:
Språk: Svenska
Författare: Utbildningsdepartementet

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen pdf download
  • Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen läsebok
  • Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen läsa på svenska

Arbetslivets förändrade kompetenskrav, bland annat till följd av digitaliseringen, gör att behoven av livslångt lärande är större idag än i början av 2000-talet. Validering och erkännande av tidigare lärande är en central komponent för att möjliggöra livslångt lärande.

Statistik om validering inom högskolan saknas eller är behäftad med stora brister. Tidigare uppföljningar av högskolornas tillämpning av reglerna om tillgodoräknande har visat på briste både i den formella hanteringenoch vad gäller generositeten i bedömningarna.

Delbetänkandet syftar till att förbättra förutsättningarna för generösa, flexibla och rättvisa erkännanden av tidigare lärande, oberoende av var, när och hur individen har utvecklat sin kompetens. Fungerande validering för tillgodoräknande är centralt för att realisera möjligheter till livslångt lärande inom högskolan och för att främja mobilitet och internationalisering. Det är också av stor betydelse för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Ladda ner Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(8735,61 KB)
  • epub – Electronic Publication(1321,24 KB)
  • mobi – Mobipocket(2972,48 KB)

Nedladdningar: 593
Besök: 676

Taggar:

Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen pdf bok svenska
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen svenska audiobook free
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen pdf book på svenska
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen pa svenska pdf free download
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen epub on ipad
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen las online bok
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen epub books download
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen audiobook svenska gratis

svenska Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen pdf

Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen book online
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen on kindle
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. SOU 2018:29 : Delbetänkande från Valideringsdelegationen e-bok apple

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *