Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning, skriven av författaren Mikael Ruukel?

ISBN-10: 9789189076990
Utgivningsdatum: 2015-09-17
Språk: Svenska
Författare: Mikael Ruukel

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning pdf download
  • Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning läsebok
  • Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning läsa på svenska

Att driva in lön till arbetstagare är en viktig uppgift för fackliga företrädare. Löneindrivning måste ske med hänsyn till att arbetsgivaren förr eller senare kan komma att försättas i konkurs. Frågan måste handläggas rätt och inom de tidsfrister som gäller.

Löneindrivning och konkurs ger en vägledning i de komplicerade reglerna kring en arbetstagares löneskydd. Steg för steg beskrivs först de åtgärder som måste vidtas före en konkurs och sedan åtgärderna i en arbetsgivares konkurs enligt följande avsnittsindelning.

1. Den facklige företrädarens roll. En allmän beskrivning av de åtgärder som kan bli aktuella och de fackliga huvudpunkterna i konkursförfarandet.
2. Löneindrivning. En genomgång av de tidsfrister som beroende på situationen gäller samt handläggningen av tvistiga respektive ostridiga lönefordringar.
3. Försättande i konkurs. En heltäckande redogörelse för förutsättningarna och tillvägagångssättet för att kunna försätta en arbetsgivare i konkurs samt lösningar på praktiska problem i särskilda fall.
4. Checklista löneindrivning. En åtgärdslista steg för steg vid utebliven betalning från arbetsgivarens sida.
5. Löneindrivning efter konkursutbrottet. En beskrivning av handläggningen för betalning av löner och lönegaranti, överprövning av lönegarantibeslut, lönegarantins begränsningsregler samt rutinerna vid återbetalning av arbetslöshetsersättning.
6. Checklista lönefordringar i konkurser. En sammanfattande lista över de åtgärder som kan behöva vidtas gällande lönefordringar i en konkurs.
7. Arbetsrättslig bevakning vid en konkurs. En redovisning av arbetstagarnas rättigheter och den fackliga organisationens ställning under konkursen samt förhållandet till en förvärvare.
8. Checklista aktörerna vid en konkurs. En beskrivning av konkursförvaltarens roll samt övriga aktörer i en konkurs.
9. Vid företagsrekonstruktion. Huvudpunkterna för facklig bevakning vid en företagsrekonstruktion.
10. Mallar. 33 exempel på skriftliga framställningar som en facklig företrädare kan ha behov av före och under konkursen, knutna till ett fiktivt ärende. 11. Praktika. Vissa lagbestämmelser, adresslista och viktiga belopp.

Henric Ask är förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd AB.
Erik Danhard är advokat vid Hamilton Advokatbyrå.

Ladda ner Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(1378,39 KB)
  • epub – Electronic Publication(2249,51 KB)
  • mobi – Mobipocket(3777,21 KB)

Nedladdningar: 559
Besök: 626

Taggar:

Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning svenska audiobook free
Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning las online bok
Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning pdf bok svenska
Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning e-bok apple
Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning audiobook svenska gratis
Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning on kindle

svenska Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning pdf

Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning epub books download
Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning pa svenska pdf free download
Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning book online
Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning pdf book på svenska
Löneindrivning och konkurs – en facklig handledning epub on ipad

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *