Sverige och folkrätten pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Sverige och folkrätten, skriven av författaren Michael Bogdan?

ISBN-10: 9789139207160
Utgivningsdatum: 2014-11-10
Språk: Svenska
Författare: Michael Bogdan

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Sverige och folkrätten pdf download
  • Sverige och folkrätten läsebok
  • Sverige och folkrätten läsa på svenska

Boken redogör på ett lättillgängligt sätt för folkrättens karaktär, dess förhållande till svensk rätt och dess betydelse för mellanstatliga relationer. Den behandlar också folkrättens olika sakområden, som FN-stadgans fredsfrämjande system, de mänskliga rättigheterna, den internationella humanitära rätten i krig, havsrätten, den internationella miljörätten och den internationella ekonomiska rätten.

Boken är skriven utifrån ett svenskt perspektiv, och redogör bl.a. för
svenska insatser för utvecklingen av folkrätten samt för hur folkrätten ska
tillämpas i den svenska rättsordningen.

Sverige och folkrätten är i första hand en lärobok i folkrätt för juristutbildningen, men lämpar sig samtidigt som referenskälla för statsvetare, journalister och andra som är intresserade av folkrätt.

Ladda ner Sverige och folkrätten pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(3762,62 KB)
  • epub – Electronic Publication(8697,75 KB)
  • mobi – Mobipocket(1764,23 KB)

Nedladdningar: 561
Besök: 619

Taggar:

svenska Sverige och folkrätten pdf

Sverige och folkrätten pa svenska pdf free download
Sverige och folkrätten e-bok apple
Sverige och folkrätten on kindle
Sverige och folkrätten epub books download
Sverige och folkrätten pdf book på svenska
Sverige och folkrätten pdf bok svenska
Sverige och folkrätten epub on ipad
Sverige och folkrätten las online bok
Sverige och folkrätten svenska audiobook free
Sverige och folkrätten audiobook svenska gratis
Sverige och folkrätten book online

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *