Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt pdf bok

Vill du ladda ner eller läsa online boken Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt, skriven av författaren Anders Segerstedt?

ISBN-10: 9789144119595
Utgivningsdatum: 2017-08-01
Språk: Svenska
Författare: Anders Segerstedt

Följ länken och få tillgång till 10000 böcker helt gratis!

Relaterade frågor:

  • Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt pdf download
  • Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt läsebok
  • Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt läsa på svenska

Sjukvårdsorganisationer är komplexa och innebär många utmaningar. Exempel på detta är långa vårdköer samt en stressig och oförutsägbar arbetsmiljö med pressade medarbetare som följd. Dessa problem beror ofta på att planeringen är kortsiktig och lokal.

Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt visar hur en nivåvis produktionsstyrning genom strukturerad planering kan skapa en stabilare och mer förutsägbar verksamhet. Boken använder teorier inom produktionslogistiken och visar hur dessa kan användas i sjukvården. Den innehåller också många praktiska exempel för att underlätta förståelse och tillämpning.
Produktionsstyrning i sjukvården beskriver sjukvårdens flöden och hur dessa är beroende av varandra samt hur man kan skapa en organisation som är lätt att styra och planera. Boken diskuterar detaljerat hur behov, kapacitet och balansering på de olika styrningsnivåerna skapar en stabilt planerad daglig verksamhet. Den belyser också de praktiska metoder som krävs för att reducera variationernas störande effekter på planering och styrning, såväl i allmänhet som för de mest kritiska kapaciteterna i sjukvården i dag- operationssalar och vårdplatser.

Produktionsstyrning i sjukvården är avsedd för utbildningar i logistik med inriktning på tjänsteproduktion, men kan även användas på omvårdnads- och medicinutbildningar. Den fungerar även som handbok för chefer och logistiker inom sjukvården.

Ladda ner Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt pdf e-bok – nu är det så enkelt!

Filformat:

  • pdf – Portable Document Format(6721,14 KB)
  • epub – Electronic Publication(5214,24 KB)
  • mobi – Mobipocket(6778,43 KB)

Nedladdningar: 489
Besök: 666

Taggar:

svenska Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt pdf

Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt epub books download
Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt e-bok apple
Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt on kindle
Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt pdf book på svenska
Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt pa svenska pdf free download
Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt epub on ipad
Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt audiobook svenska gratis
Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt svenska audiobook free
Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt book online
Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt pdf bok svenska
Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt las online bok

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *